Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i kommunfullmäktige

Beslut i kommunfullmäktige den 29 maj 2006: Ingen boendegaranti för äldre Det blir ingen boendegaranti för alla över 85 år i Umeå. Kommunen kommer inte heller att inrätta fler former för äldreboende än vad som redan finns. – Tillgängliga och trygga bostäder med närhet till kommunikationer och service som många friska äldre efterfrågar finns inte, säger gruppledare Anders Sellström (kd). Det finns en förväntan att äldre vill bo kvar i hemmet, men alla vill inte det. Att inrätta ”gemenskapsboenden” med garanti för äldre skulle fungera som ett komplement till dagens särskilda äldreboende, som mest är avsedda för sjuka och dementa personer, menar kristdemokraterna i sin motion. Men förslaget mötte motstånd i kommunfullmäktige. – Vi ska inte hitta på nya begrepp och boendeformer än vad som redan finns, säger socialnämndens ordförande Eva Andersson (s). Istället ska vi enas om innehållet i de boendeformer vi har. Det finns i dag ingen kö till det särskilda boendet och allt annat faller under den allmänna bostadspolitiken. – Det är bättre att stötta förslaget i den liggande äldreplanen och stimulera privata aktörer att erbjuda ett varierat boende för äldre, säger Eva Andersson. För mer information kontakta: Anders Sellström (kd) 090-16 12 12, 070-540 12 12 anders.sellstrom@umea.se Eva Andersson (s), socialnämndens ordförande 070-326 63 80 eva.andersson@umea.se Håkan Göransson tillfälligt vikarierande pressinformatör Informationsenheten, Umeå kommun 090-16 12 59 hakan.goransson@umea.se Nej till kommunal ”super-nanny” Umeå behöver ingen ”super-nanny” till stöd för föräldrar. Kommunfullmäktige avslog förslaget, eftersom socialnämnden anser att behoven redan är tillgodosedda. – Ett tidigt stöd är det bästa ur alla perspektiv, säger en av motionärerna Marianne Normark (fp). Familjer med problem drar sig ofta för att söka hjälp hos socialtjänsten. Tanken med en kommunal ”nanny” är att steget till hjälp ska vara kort och inte kännas så allvarligt. – Familjeteam, familjepedagoger och föräldrautbildning är exempel på verksamheter som redan i dag fyller det behov som en ”nanny” skulle göra, säger socialnämndens ordförande Eva Andersson (s). Folkpartiets förslag fick stöd av kristdemokraterna, men mötte invändningar från övriga partier, som delade socialnämndens bedömning. För mer information kontakta: Marianne Normark (fp) 090-324 62 (bostad), 070-225 24 62 marianne.normark@vll.se Eva Andersson (s), socialnämndens ordförande 070-326 63 80 eva.andersson@umea.se Håkan Göransson tillfälligt vikarierande pressinformatör Informationsenheten, Umeå kommun 090-16 12 59 hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.