Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott den 18 januari 2011:

Jämställdhetsutskottet bjuder in politiker till teaterpjäs om könsroller

Om nu kärnfamiljen är så jävla fet - varför behöver den så mycket propaganda? är en samhällssatirisk föreställning som med hjälp av humor och ilska ifrågasätter och vrider på perspektiv. Jämställdhetsutskottet har köpt platser på föreställningen och väljer nu att bjuda in Umeås politiker till en kväll som ska utgöra startskottet på en debatt om normer och könsroller.

Föreställningen, som baseras på en bok av författaren Liv Lundqvist, ifrågasätter bland annat kärnfamiljen som norm i samhället, och försöker, med hjälp av humor, att slå hål på en och annan myt.

- Några kommer att tycka fantastiskt och några kommer att känna sig provocerade, men vi tycker att det är viktigt att man som ledamot också fortbildar sig i de här frågorna. Teaterpjäsen är ett bra underlag till debatt och diskussion inför den nya mandatperiodens jämställdhetsarbete, säger Tamara Spiric (V), ordförande i jämställdhetsutskottet.

För mer information kontakta:

Tamara Spiric
Kommunalråd (V)
Ordf i jämställdhetsutskottet
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Helene Brewer
Jämställdhetsstrateg
090-16 19 15
070-6114707
helene.brewer@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Yttrande över motion 18/10: Umeå värd för fristadsförfattare

Jämställdhetsutskottet ställer sig bakom Centerpartiets förslag om att göra Umeå till värd för fristadsförfattare. Utskottet tycker också att det är särskilt viktigt att uppmärksamma kvinnliga författare, som lever under hot i många länder just på grund av att de är kvinnor.

Jämställdhetsutskottet, som är helt eniga i frågan, tycker att det är positivt att Umeå på det här sättet arbetar för rätten till det fria ordet.

Utskottet vill också att kommunen tar hänsyn till ytterligare en aspekt när värdskapet för fristadsförfattare införs, och det är att homofobi ofta är en pådrivande faktor bakom förföljelse. Kvinnor och män som är författare eller skribenter och homosexuella är särskilt utsatta för risken av förföljelse.

För mer information kontakta:

Tamara Spiric
Kommunalråd (V)
Ordf i jämställdhetsutskottet
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Helene Brewer
Jämställdhetsstrateg
090-16 19 15
070-6114707
helene.brewer@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Yttrande över motion 19/10: Låt oss i Umeå hedra framstående kvinnor med statyer!

Varför är så få kvinnor avbildade i form av statyer i Umeå? Det ifrågasätter moderaterna i en motion som också föreslår att Umeå, som är en stad som präglats av många framgångsrika kvinnor, lyfter fram några av dessa i form av statyer. Jämställdhetsutskottet ställer sig bakom intentionerna i motionen, men vill också att frågan breddas till att också handla om en översyn av det offentliga rummet i Umeå.

- Det vi vill är att man kommer med en långsiktig och genomgripande lösning där man ser över vilka vi lyfter fram i det offentliga rummet. Det handlar bland annat om att se över de styrdokument som finns, och på flera sätt arbeta för att göra Umeås offentliga rum jämställt. Det räcker inte med att placera ut några statyer som föreställer kvinnor, säger utskottets ordförande Tamara Spiric (V).

Utskottet anser att motionen tar upp betydelsen av att synliggöra kvinnor i Umeå, och därmed bryta den manliga norm som råder när det gäller utsmyckning genom statyer i det offentliga rummet. Man skriver också i sitt yttrande att: "Det skulle även vara intressant att vid namngivning av nya gator, kvarter, torg och parker, se på hur kvinnor kan lyftas fram. Vi ser därför att en översyn vid namngivning av platser samt kulturell utsmyckning av det offentliga rummet i kommunen bör göras utifrån ovan förda resonemang".

Vilka kvinnor som skall lyftas fram bör däremot diskuteras vidare. Utskottet tar inte ställning till exakt vilka kvinnor som ska synliggöras om fullmäktige bifaller motionen.

För mer information kontakta:

Tamara Spiric
Kommunalråd (V)
Ordf i jämställdhetsutskottet
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se

Helene Brewer
Jämställdhetsstrateg
090-16 19 15
070-6114707
helene.brewer@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.