Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 november 2008: Umeå fortsätter att vara medlem i BioFuel Region

Umeå fortsätter att vara medlem i Bio Fuel Region. 662~000 kronor satsas
på verksamheten nästa år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är eniga om ett fortsatt engagemang i
BioFuel Region under 2009. Men politikerna i utskottet har också belutat
att medlemskapet i föreningen ska utvärderas grundligt i slutet av nästa
år. Därefter, med en bredare utvärdering som grund, ska kommunen ta
ställning till ett eventuellt fortsatt medlemskap.

Ett av motiven för att delta är att Umeå vill vara med i utrednings- och
utvecklingsarbetet kring produktion av biogas och andra biodrivmedel i
regionen.

En viktig del i Biofuel Regions arbete är industriell och regional
utveckling. BioFuel Region är en aktör i innovationsklustret Framtidens
Bioraffinaderi, där mer än 70 miljoner kronor satsas på att utveckla
framtidens bioraffinaderier i regionen.

Biofuel Region satsar också resurser på att öka förståelsen för
biodrivmedelsfrågor och klimatförändringarna, bland annat genom engagemang
i skolor och föreningar.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.