Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivs- och planeringsutskott den 11 januari 2011

Swedbank blir Umeå kommuns nya bank

Swedbank AB blir kommunens leverantör av banktjänster de närmaste åren. Beslutet i arbetsutskottet innebär också att kommunen ändrar det tidigare beslutet från i december som innebar att Nordea skulle få uppdraget.

Med hänsyn tagen till fel i underlagen från leverantör, i samband med upphandlingen, har beräkningar av checkkrediten gjorts om. I och med detta blev Swedbank ny vinnare. Det nya avtalet gäller under perioden 2011-05-01 - - 2014-04-30.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Medicintekniska centrat CMTF får stöd

CMTF vid Umeå universitet är positionerat som ett av Sveriges mest framgångsrika medicintekniska centra. Nu bidrar Umeå kommun till centrats fortsatta utveckling genom att medfinansiera ett utvecklingsprojekt.

Svensk medicinsk teknik producerar 60 miljarder kronor årligen, och tack vare CMTF:s starka ställning i landet hoppas politikerna i arbetsutskottet mycket på att verksamheten kan bidra till fler nya företag och fler jobb i Norr- och Västerbotten.

Umeå kommun satsar 800 000 kronor 2011, samt reserverar 800 000 år 2012-2013, alltså totalt 2,4 miljoner kronor, i projektet Länsövergripande samverkan.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Turistbyrån fortsätter som intraprenad

Turistbyrån, som varit intraprenad i fyra år, har fått fortsatt förtroende och nytt avtal som innebär att man fortsätter som intraprenad under 2011.

Under 2010 inleddes en dialog mellan besöksnäringen och kommunen om hur det framtida samarbetet kan se ut. Därför väljer kommunstyrelsens arbetsutskott att inte förlänga avtalet längre än 1 år i taget.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:jorgen.boman@umea.se>


Umeå fortsätter med medborgarförslag

Umeborna kommer även i fortsättningen att kunna lämna in förslag till kommunfullmäktige. Politikerna i arbetsutskottet väljer att fortsätta med medborgarförslag tillsvidare.

- Vi tycker att vi ska ha kvar den här möjligheten, men vi har också sagt att vi vill se en utvärdering som bland annat visar hur mycket tid och kraft beredningen tar, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S).

- Medborgarförslag är ett komplement till politiken, och jag tycker att det är bra att detta nu inte längre bara är en försöksverksamhet, säger Anders Ågren (M) som skrev motionen om att införa medborgarförslag även i Umeå.

Ett medborgarförslag är en metod som gör det möjligt för vem som helst som bor i Umeå att väcka talan i fullmäktige. 194 av Sveriges 290 kommuner har infört medborgarförslag, i Umeå har möjligheten funnits sedan 2008.

Hittills har ett medborgarförslag fått bifall i fullmäktige, ett förslag som innebar att Umeå numera ingår i förvaltningsområdet för finska. 31 medborgarförslag har mötts av avslag och 27 har besvarats med att liknande aktiviteter redan pågår eller är på gång.

Under 2009 väcktes 31 medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutade själv i 5 st och överlämnade 26 stycken till andra nämnder.

2010 ökade antalet medborgarförslag till 51, 4 behandlades i fullmäktige och resterande 47 överlämnades till nämnderna att fatt beslut om.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.