Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i näringslivs- och planeringsutskottet den 18 november 2008:

Ö-planer ska klubbas innan jul

Politikerna i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har fått
en sista genomgång av den fördjupade översiktsplanen för Ön. Den 2
december ska utskottet fatta beslut. Kommunfullmäktige ska behandla
planerna för Ön i slutet av december.

Planen är i huvudsak densamma som tidigare, men på vissa området har det
skett mindre justeringar. En idrottsplats ska inrymmas på Ön, men
placeringen är inte fastställd. I planen slår kommunen också fast att man
vill bevara minst 9 hektar strandskog inom planområdet. Kommunen vill
också planera för trafiklugnande åtgärder på Skiljevägen.

Många synpunkter som framkommit är väldigt detaljerade, och av den
karaktären att de ska behandlas av byggnadsnämnden i detaljplaneskedet.
Det gäller till exempel höjden på den planerade gång- och cykelbron.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Badhusfrågan återkommer efter jul

Frågan om ett badhus på Nanna/Mimerområdet återkommer till utskottet i
början av nästa år. Senast den 1 mars räknar politikerna med att ha fattat
ett beslut om vilken aktör som ska få arbeta vidare med projektet
tillsammans med kommunen.

Efter den senaste redovisningen av de tre badhusförslagen har nya
konstellationer bildats bland de företag som visat intresse för att
medverka.

Fastighetsbolaget Lerstenen samarbetar nu med Jones och Diös. Det nya
förslaget innehåller, förutom ett badhus, bland annat ett hotell och
bostäder.

Och Norrvidden, den andra aktören, har ett nytt förslag som bland annat
innehåller med seniorboende, kontor och ett friskvårdscenter. Tidigare
planer på att placera bibliotek och utbildningsverksamhet i området är nu
skrotade.

Kommunens tjänstemän ska nu utvärdera förslagen utifrån de kriterier som
politikerna i utskottet tidigare beslutat om. För att ha maximal
handlingsfrihet kommer tjänstemännen att ansöka om en detaljplan redan nu.

Senast den 1 mars väntas utskottet fatta beslut om vilken intressent som
får jobba vidare med projektet tillsammans med kommunen.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.