Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut i näringslivs- och planeringsutskottet den 20 maj -08

Nya regler för flaggning

Från och med nu gäller delvis nya regler för flaggning i Umeå.
Riktlinjerna har ändrats så att organisations- och föreningsflaggor kan
förekomma i framtiden. Men för att få flagga måste den som vill flagga
först fråga kommunens informationschef om lov.

De företag och organisationer som vill flagga måste alltid först fråga om
lov hos kommunens informationschef. Kommunen flaggar på allmänna
flaggdagar, till exempel på nationaldagen den 6 juni. Det kommunala
dokumentet Riktlinjer för flaggning, som nu uppdaterats, beskriver närmare
hur, var och när kommunen ska flagga.

Det finns 150 flaggstänger i Umeå. Umeå Fritid förvarar flaggorna och
samhällsbyggnadskontoret har ansvar för att hissa och hala flaggorna.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Företagarnas rikskonferens till Umeå

Nästa fredag, den 30 maj, inleder Företagarna sin rikskonferens i Umeå.
Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bidra med 100 000
kronor till arrangemanget.

Kongressen genomförs vart annat år och samlar deltagare och ombud från
hela landet. 450 personer deltar i årets kongress. Kommunen stöttar
arrangemanget eftersom man tycker att kongressen är ett bra tillfälle att
marknadsföra Umeå.

Arbetsutskottet har sedan tidigare (2001) beslutat att den här typen av
arrangemang kan stöttas med belopp upp till max 100 000 kronor.

För mer information kontakta:

Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Idéer för badet och Nannakvarteret presenteras den 17 juni

Tre aktörer är villiga att gå vidare i den kommunala process som förväntas
leda till att ett nytt badhus placeras i kvarteret Nanna/Mimer i centrala
Umeå. Tisdagen den 17 juni ska de tre redovisa innehållet i sina förslag
för kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

De tre aktörerna som meddelat intresse för att gå vidare är:
· Lerstenen, Forspro och Elite Hotels
· Diös, Leisure Jones och Crown Asset Management
· Norrvidden

Kommunen har under en tid, bland annat via nationell annonsering, sökt
kontakt med aktörer (fastighetsutvecklare och entreprenörer) som vill vara
med och investera i, och utveckla, kvarteren Nanna och Mimer (där
Mimerskolan ligger).

Kommunen avser att sälja fastigheterna i området till den intressent som
har det bästa förslaget till utveckling av området. Fastighetsägare och
entreprenörer ges stora möjligheter att själva föreslå hur området ska
utvecklas. I kvarteren kan mycket mer än ett äventyrsbad ingå.

För mer information kontakta:
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-16 12 01, 070-5504785
lennart.holmlund@umea.se

Björn Johansson
Mark- och exploateringschef
070-669 22 67
björn.johansson@umea.se

 

 

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34
Camilla Ullström

Camilla Ullström

Presskontakt Kommunikatör Teknik och fastighetsförvaltningen 090-16 11 48

Sandra Lundgren

Presskontakt Kommunikatör Teknik och fastighetsförvaltningen 090–16 23 13

Anna Hillgren

Presskontakt Kommunikatör Teknik och fastighetsförvaltningen

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.