Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byggnadsnämnden godkänner 20 nya tomter i Yttersjö

Byggnadsnämnden antog på måndagen en detaljplan för fastigheten Klubben 3:8 som gör det möjligt att skapa ett 20-tal nya småhustomter för permanent småhusbebyggelse vid Skravelsjövägen i Yttersjö. - Vår förhoppning är att det ska finnas efterfrågan på tomter en bit utanför staden och det får vi reda på nu, säger Åsa Ögren (s), ordförande i Byggnadsnämnden. Av de cirka tjugo tomterna kommer hälften att gå till kommunens tomtkö och andra hälften kommer Myresjöhus att uppföra småhus på. Tomtstorlekarna kommer att vara cirka 1200-1600 kvadratmeter och kommer att placeras i en U-form runt en gemensam grönyta med fri sikt ner mot Yttersjöviken. - Det är kul att det här området kommer till i samverkan mellan kommunen och en privat exploatör, säger Åsa Ögren. För mer information kontakta: Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (s) 090-16 13 29 070-326 70 26 Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Sellström (kd) 090-16 12 12 070-540 12 12 Thérése Siksjö Informatör Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun 090-16 23 91 0706-61 24 64 E-post: therese.siksjo@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.