Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cykelfält Öst på stan

Umeå kommun kommer nu i sommar att måla enkelriktade cykelfält på Kungsgatan och Nygatan, Öst på stan. - Vi kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklisterna samtidigt som fotgängarna förhoppningsvis får trottoarerna för sig själva, säger Marie Alfredsson, trafikplanerare. Kontinuerliga förbättringar av cykelnätet Sedan många år arbetar Umeå kommun för att förbättra cykelnätet så att fler uppmuntras att lämna bilen hemma och istället välja att gå eller cykla. Det gynnar såväl medborgarna som samhället i stort genom bland annat förbättrad folkhälsa, luftmiljö, privatekonomi och samhällsekonomi. I takt med att Umeås befolkning växer bedömer vi att det är extra viktigt att begränsa biltrafikökningen och istället arbeta för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. De två största gång- och cykelstråken Kungsgatan och Nygatan är två av Umeås mest använda gång- och cykelstråk. De sammanbinder våra västra och östra stadsdelar och är en viktig koppling till både skolor, universitet, sjukhus och arbetsplatser. Längs stråken färdas dagligen 8000-9000 cyklister och ett stort antal fotgängare. Viktiga målpunkter utmed stråken är bland andra Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus, ett flertal skolor och förskolor, Länsstyrelsen med flera arbetsplatser Öst på stan samt centrum med hela sitt utbud av service, nöjen och butiker. Biltrafiken på gatorna är ringa; Nygatan har ca 500 fordon per dygn och Kungsgatan ca 900 fordon per dygn. Planerade förändringar Från mitten av juni kommer befintliga gatuparkeringar på Nygatan, sträckan Östra Kyrkogatan - Sjukhusgatan, och Kungsgatan, sträckan Kungsgatan 85 - Fabriksgatan att tas bort. Orsakerna är bland annat utrymmesskäl och trafiksäkerhet. En ytterligare anledning på Kungsgatan är framkomlighet för busstrafiken mellan kl. 22-06. Nya gatuparkeringar kommer att införas på Pilgatan och Häradshövdingegatan. Under sommaren 2006 kommer cykelfält att målas på Nygatan och Kungsgatan, Öst på stan (se karta). Anledningarna är flera; ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för cyklisterna och ökad säkerhet för fotgängarna på trottoarerna. För biltrafiken kommer gatorna att förbli dubbelriktade som tidigare. Kontaktperson / trafikingenjör: Marie Alfredsson Samhällsbyggnadskontoret / Gator och Trafik Telefon 090 - 16 13 85 Nils Lahti Samhällsbyggnadskontoret / Gator och Trafik Telefon 090 - 16 14 65, 070-611 0612

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.