Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den kommunala agendan - onsdag den 2 maj

Dagens kommunala agenda ser ut så här: Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 09.00 idag och fram till cirka 11.00. Föredragningslista bifogas. Med start klockan 12.00 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen på biblioteket. Föredragningslista bifogas. Det blir därför ingen presskonferens efter arbetsutskottet. Ledamöterna finns tillgängliga via mobiltelefon eller i anslutning till kommunfullmäktige. Klockan 12.30 medverkar Lennart Holmlund på Vattenfalls presskonferens om en överenskommelse gällande Stornorrfors med mera. Vattenfall har skickat ut pressinbjudan. Presskonferensen äger rum på Folkets Hus, i lokalen Mimer. På presskonferensen presenteras bland annat nyheter om hur fisket ska utvecklas längs älven. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid: Tisdag 2007-05-02 klockan 09.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum OBS!!! De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor. Mikael Holmlund (kl 09.00-09-30) 1 Information – Samordningsförbundet i Umeå Sid 1 Olof Burström (kl 09.30-09.45) 2 Uppdrag - 2007:08 Stödfunktioner/stödprocesser (Handlingar via e-post) Aurora Moberg (kl 09.45-09.50) 3 Förlängning – Forskningssamarbetet med Designhögskolan Sid 3 4 Designhögskoleavtal – Komplex Knutpunkt Sid 8 Jens Nyström (kl 09.50-09.55) 5 Motion nr 2/2007 – Snedvriden konkurrens i Umeå kommun – Allians för Umeå Sid 10 Anmälningsärenden KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 2 MAJ 2007 KLOCKAN 12.00 i sessionssalen på Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6 A. Alla intresserade är välkomna att som åhörare följa sammanträdet. Följande ärenden behandlas. Ärenden: 1 Justering 2 Interpellationer och frågor 3 Årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse 2006 4 Budgetkonsekvenser 2007 med anledning av bokslut 2006 5 Motion – Ökad trygghet genom billigare kollektivtrafik – Ingrid Eriksson/Jan Hägglund (rätt) 6 Motion nr 15/2006 – Flytta mobbaren, inte mobbingoffret – Britt-Marie Lövgren (fp) 7 Motion nr 12/2006 – Inför ordningsomdömen – Britt-Marie Lövgren/Marianne Normark/Björn Kjellsson (fp) 8 Motion nr 1/2007 – Inför en s k utmaningsrätt på kommunal verksamhet – Allinas för Umeå 9 Redovisning av motioner 10 Val – ersättare i kulturnämnden (mp) 11 Val – ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mp) 12 Avsägelse och val – ersättare i Hörnefors kommundelsnämnd – Åsa Lundmark (fp). 13 Anmälningsärenden Hjärtligt välkomna Marie-Louise Rönnmark Ordförande Sammanträdet sänds i Närradion (102,3 MHz), Webbradion (www.umea.se/webbradion) och Webbtv (www.umea.se/webbtv)

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.