Pressmeddelande -

​Detaljplan för skola och gymnastikhall i Bullmark

Bullmark får en ny förskola och skola (F-3) samt gymnastikhall för strax under 100 barn. En oenig byggnadsnämnd har beslutat om detaljplan.

Efter samrådet kvarstår många synpunkter från t ex berörda sakägare, framförallt vad gäller skolans placering, tomtens beskaffenhet och trafiksituationen.

Det var en oenig byggnadsnämnd som beslutade att anta detaljplan för ny förskola, skola och gymnastikhall i Bullmark. Vänstern, centern och kristdemokraterna yrkade på att avstyrka planförslaget. Socialdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet och liberalerna tillstyrkte planförslaget. Votering slutade 7-4.

– Det här är den mest lämpliga platsen. Den ligger nära befintliga skollokaler och nära goda kommunikationer. Den ligger strategiskt placerad mitt i byn. Vilket är bra då lokalerna också kommer att användas som samlingslokal och annat, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande.

– Att tomten är kuperad kan skapa en inspirerande miljö för barn och lokaliseringen ger Bullmark en skola mitt i byn. Det är en bra placering även om den på lång sikt kanske inte kommer att räcka till, säger Ulrik Berg (M) byggnadsnämndens vice ordförande.

– Vi anser att området är för litet för att kunna rymma den planerade skolverksamheten. Alternativa placeringar för skollokaler i Bullmark är inte heller tillräckligt utredda. Möjligheterna till expansion i detta område är obefintligt, säger Mattias Sehlstedt (V) ledamot i byggnadsnämnden.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
072-232 46 19
mattias.sehlstedt@umea.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Maria Wetterlöv

Kommunikatör Samhällsbyggnad 090-16 23 12