Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

För- och grundskolenämnden visar stort underskott för 2012

För- och grundskolenämnden gjorde ett underskott på ca 34,2 miljoner kronor för 2012. Det beror främst på anpassningarna inom förskolan att minska barngruppernas storlek och behovet av att utnyttja tillfälliga avdelningar för förskoleverksamhet. Likaså har det varit svårt att tillräckligt snabbt anpassa grundskolans verksamhet till de minskade antal elever i högre årskurser.

Det är framför allt elevantalet i årskurserna 7-9 som under 2012 nått sin lägsta nivå. Först under 2013 förväntas elevantalet att börja peka svagt uppåt igen. Underskottet i grundskolan uppgår till 13,1 miljoner kronor. Underskottet i förskolan uppgår till 27 miljoner. Även lönekostnader med 7,3 miljoner kronor som inte kunnat täckas ingår i underskottet.

- Det blir viktigt för nämnden att fortsättningsvis följa de verksamheter som visar stora negativa resultat. Det finns bevis på att det går att vända men vi vet att det tar tid att anpassa verksamheten. Mycket har också gjorts under året för att utöka förskoleplatserna och minska barngruppernas storlek, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Mer information:

Margareta Rönngren (S)

ordförande

070-573 84 83


Peter Sedlacek

1:e vice ordförande

070-211 43 16


Tamara Spiric

2:a vice ordförande

070-277 19 89


Gabrielle Hultdin

kommunikatör

Umeå kommun

070-345 12 33

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.