Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förskolan Fröhuset gör sin kvalitet synlig

Vernissage som lyfter fram vad barnen lär och hur de utvecklas i
förskolan

Barnen och personalen på förskolan Fröhuset på Böleäng öppnar
dörrarna för en vernissage torsdag den 27 maj. Föräldrar och andra
intresserade välkomnas att se den rika dokumentation som finns över det
pedagogiska arbetet med barnen och kvaliteten på förskolan.

– Vernissagen är ett sätt att öka föräldrarnas insyn och öka
delaktigheten i barnens lärande och utveckling på förskolan. Fröhuset
arbetar i åldersnära grupper och alla avdelningar visar sina arbeten på
ett beskrivande och spännande sätt som vi hoppas ger en ökad
förståelse till det kvalitativa pedagogiska arbetet som bedrivs, säger
Eva-Lisa Wärme, rektor på förskolan.

De senaste åren har Fröhusets personal utvecklat sin dokumentation i
bilder och texter kring barnens lärande, delaktighet och utveckling. Den
följer barnet under hela förskoleperioden och är en rik källa till
lärande för både barn och pedagoger.

– Nyfikenheten och fantasin har inga gränser, det är något som är
viktigt för att kunna påverka ett framtida samhälle. Nya sätt att
lösa problem, uppmuntra och göra barnen delaktiga i vår verksamhet
skapar glädje, lust och stolthet. Att ta vara på deras kreativitet är
en ständigt återkommande del i verksamheten, säger Eva-Lisa Wärme.


För mer information:
Eva-Lisa Wärme, rektor på förskolan
tel: 090-16 20 04, 070-643 28 32


Gabrielle Hultdin
Informatör för för- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.