Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Från arbets- och planeringsutskottet den 10 januari: Kommunens anställda nöjda på jobbet

Från arbets- och planeringsutskottet den 10 januari: Kommunens anställda nöjda på jobbet Kommunens anställda trivs på jobbet. De är också nöjdare än ifjol. Det visar årets upplaga av den årliga medarbetarenkäten. Umeå kommuns anställda är nöjdare på jobbet än de var ifjol. Det visar Nöjd Medarbetar Index, NMI, i Medarbetarenkäten som i år var 4,45 medan samma siffra 2003 var 4,17 och ifjol 4,35. Skalan är mellan 1 och 6. NMI visar också att arbetskamraterna har fått högre betyg, att arbetsbelastningen har minskat något, att arbetstillfredsställelsen har ökat och att de flesta anställda också är mer nöjda mer sina chefer. När det gäller medarbetarsamtalen har en uppstramning skett: 2003 var det 49,1 procent som hade dem, medan samma siffra i år är 69,2 procent. 70 procent av de 11 6000 anställda har denna gång haft möjlighet att besvara Medarbetarenkäten på webben, och det har fungerat över förväntan kan Louise Söderlund, processledare för Medarbetarenkäten på personalavdelningen, konstatera. – Nästa år har vi ambitionen att alla ska fylla i den på webben, säger hon. Nu jobbar vi med lösningar för att lyckas. Om man har barn eller inte på verkar inte huruvida man är nöjd på jobbet. Det går att utläsa av variabeln ”barn under 18 år boende i familjen”. Om man jämför den gruppens NMI med gruppen som inte har barn under 18 år boende i familjen, så är skillnaden näst intill obefintlig. Föräldrar har ett NMI på 4,45 medan gruppen ”icke-föräldrar” har 4,46. Jämför man kvinnors och mäns NMI är siffran 4,45 för kvinnorna och 4,46 för männen – också en väldigt liten skillnad. Jämför man däremot andelen långtidsfriska så är siffran 77 procent för kvinnorna och 87,4 procent för männen. Lägre svarsfrekvens Svarsfrekvensen var 73,9 procent i år och den har sjunkit något. Vad det kan bero på är för tidigt att säga, men det ska analyseras. – Nu hoppas jag bara att alla är i full gång med att jobba med handlingsplaner utifrån sina resultat, fortsätter Louise Söderlund. Och så klart – gläds åt det som är bra. I år har också ett nytt datorsystem utvecklats i samarbete med ett lokalt IT-företag som gjort att återrapporteringen till de 297 cheferna sker på en halvtimme – att jämföra med fjolårets tre veckor! För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Personaldirektör Birgitta Forsberg 090-16 11 71 070-342 75 71 birgitta.forsberg@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070- 669 00 10 jorgen.boman@umea.se Skarp kritik mot planerad flygskatt Umeå kommun kritiserar regeringens planer på att beskatta flygresor. Enligt regeringens nya förslag ska resenärer från Umeå beskattas från och med den 1 juli 2006. Alla partier i kommunstyrelsens arbetsutskott, med undantag av Vänsterpartiet, vänder sig mot det nya förslaget. Konsekvenserna för Umeå blir att antalet passagerare minskar liksom antalet dagliga avgångar. Skälet till att införa flygskatt från Umeå sägs vara att befolkningstätheten är högre än i andra städer som ingår i stödområde A. Syftet med skatten är att begränsa flygtrafiken. Varje flygresa tur och retur Umeå drabbas av en skatt på 96 eller 192 kr. En minskning av passagerarantalet kommer med säkerhet att innebära att minst ett och kanske två av de konkurrerande flygbolagen slås ut. Det innebär i sin tur kraftigt höjda priser till följd av minskad konkurrens. Detta finns det väl dokumenterade belägg för från tidigare perioder då konkurrerande flygbolag slagits ut och SAS haft monopol på sträckan Umeå-Stockholm. Det har i sin tur en avgörande betydelse för Umeås attraktionskraft för såväl universiteten, som för näringslivet i sin helhet. För Umeås cirka 30 000 studenter innebär skatten och de kumulativa prishöjningar som blir följden av minskad konkurrens förödande effekter. Umeå har efter mycket hårt arbete med att höja attraktionskraften utsetts till Sveriges bästa studentstad 2006. Med de kraftigt höjda flygpriser som följer i skattens spår är det uppenbart att förmågan att locka till sig studenter försämras allvarligt. Den föreslagna skatten går därför stick i stäv med regeringens regionalpolitiska ambitioner att skapa en hållbar utveckling också i norra Sverige. – Den föreslagna skatten kommer inte heller att stimulera en utveckling mot miljövänligare flygplan, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s). För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.