Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidens handikappomsorg: Vem har rätt till insatser? Vad innebär förändringarna i LSS?

Ikväll arrangerar Överförmyndarnämnden en temakväll om LSS där bland annat
Helen Edlund (kd), i egenskap av ledamot av regeringens LSS-kommitte,
kommer att informera om de viktigaste delarna ur det slutbetänkande som
presenterades i augusti (SOU:2008:077).

Förkortningen LSS står för Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lagens innehåll ses nu över, bland annat av den
kommitté där Umeåpolitikern Helen Edlund ingår. LSS är en så kallad
rättighetslagstiftning, den har kommit till för att ge personer med till
exempel utvecklingsstörning, autism eller betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder rätt till stöd från kommunen.

Juristen Elisabeth Marklund kommer ikväll att gå igenom den rapport som
sannolikt kommer att ha stor inverkan på handikappolitiken den närmaste
tiden. LSS är en dyr lagstiftning för kommunerna samtidigt som det
förekommer att personer med behov av hjälp inte får de insatser de har
rätt till.

45 gode män anmält sig till temakvällen som kommer att hållas i
Stadshuset, byggnadsnämnden.

Dag: tisdag den 25 november 2008
Tid: 18.00-20.30 (Elisabet Marklund går igenom rapporten 19.15-19.45)

Entrén öppen 17.45-18.00

Media hälsas välkomna till temakvällen!

För mer information kontakta:
Anita Wirén Konstantis
Enhetschef
Överförmyndarenheten
090-16 12 83
e-post:anita.wiren.konstantis@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterade event

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.