Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra medborgarförslag avslås

Kommunstyrelsen har beslutat att avslå fyra medborgarförslag som har kommit in:

Nej till kolonilotter på Lundåkern

Lundåkern, det gamla båtupplägget uppströms älven vid Grisbacka, föreslås bli kolonilotter enligt ett medborgarsförlag. Kommunstyrelsen säger nej till det med motiveringen att området är avsett för bostäder i den nya översiktsplanen för älvslandskapet som håller på att tas fram. Utan en fastställd detaljplan för området kan heller inga kolonilotter anläggas där i dag. Det utesluter inte att området i framtiden kan omfatta ett visst antal kolonilotter.

Nej till nytt äventyrsbad vid nuvarande badhus

En medborgare föreslår att ett nytt äventyrsbad byggs genom att bygga vidare på det nuvarande badhuset. Fördelarna är enligt förslaget att läget har bättre förutsättningar för att rymma och konstruera en badanläggning med effektiv energiförsörjning. Idén fanns med i den tidigare badutredningen, men alternativet valdes bort eftersom en ny, central anläggning bedömdes bli mer kostnadseffektiv och ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik. Enligt ett senare beslut ska den nya badanläggningen ligga i kvarteren Nanna/Mimer i centrala stan. Kommunstyrelsen avslår därför medborgarförslaget.

Nej till att kommunfullmäktige ska besluta om avtal för Nanna/Mimer

Låt kommunfullmäktige, inte näringsliv- och planeringsutskottet, besluta om exploateringen av kvarteren Nanna/Mimer i centrum föreslår en medborgare. Förslagsställaren menar att det avtal som har träffats mellan Lerstenen och kommunen om att bygga på området är osäkert både till ekonomi och innehåll och ser därför att avtal, kostnader och tidplan borde diskuteras i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen hänvisar till att näringslivs- och planeringsutskottet är det politiska organ som beslutar om att anvisa mark som ska exploateras och ser därför inget skäl att låta ärendet gå vidare till kommunfullmäktige.

Nej till att bevara I20-skogen för friluftsliv

I20-skogen borde bevaras för friluftsliv i olika former för framtiden enligt ett medborgarförslag. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att planera för en ny stadsdel i ormådet för boende, företag och rekreation och avslår därför förslaget.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Maria Hedin
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
maria.hedin@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.