Pressmeddelande -

”Håll inte käften” en uppmaning till unga

På internationella barndagen 1 oktober startar Umeå kommuns ungdomsombud kampanjen ”Håll inte käften”. Den ska uppmuntra unga umebor att påverka och göra sin röst hörd i samhället.

Kampanjen ska informera Umeås unga som går högstadiet och gymnasiet om inflytande, om hur vi kan påverka och vilka demokratiska rättigheter vi har som medborgare oavsett ålder. Kampanjen ger också ungdomsombuden möjlighet att presentera sig.

Besöker skolor
Måndag 1 oktober klockan 10.30−13.30 startar kampanjturnén i  ”Mitten” på Dragonskolan. Då deltar ungdomsombuden, Bris, Barnens rätt i samhället, och Tamara Spiric, kommunalråd i Umeå kommun. Under oktober kommer ungdomsombuden att besöka alla kommunala högstadie- och gymnasieskolor.

– Information är grundläggande för att kunna påverka. Vi ungdomsombud har upptäckt att många ungdomar inte tror att de kan påverka innan de fyller 18 år och får rösta, säger Hanna Nyberg, ett av ungdomsombuden.

Kampanjen ”Håll inte käften” informerar om:
• att unga har samma demokratiska rättigheter som vuxna, förutom att de inte får rösta och ställa upp i val innan 18 års ålder
• hur man kan påverka
• varför det är viktigt att påverka
• hur kommunen fungerar
• om barnkonventionen

Lämna förslag och tävla
Mellan 1 oktober och 20 november finns möjlighet att tävla med kampanjen ”Håll inte käften”. Två och två kan man lämna in förslag på hur Umeå kan förändras och förbättras. En jury kommer att välja ut max tio förslag som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara och möjliga att genomförbara. 20−30 november sker en omröstning på umea.se/ung om vilket bidrag som ska vinna. Det vinnande bidraget kommer att genomföras. Minst en av de tävlande måste vara i åldern 13−25 år och folkbokförd i Umeå.

Metodkompendium för diskussioner
Ungdomsombuden har tagit fram ett metodkompendium med övningar som lärare i skolan och andra som jobbar med unga kan använda för att diskutera demokrati, inflytande, kommunen, barnkonventionen, diskriminering med mera. Metoderna är framtagna för att kunna passa så många ämnen/kurser som möjligt. 


Mer information:

Hanna Nyberg
ungdomsombud
Umeå kommun
090-16 12 84
hanna.nyberg@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • umeå kommun
  • unga
  • håll inte käften
  • påverka
  • demokrati
  • ungdomsombud
  • kampanj

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33