Gå direkt till innehåll
INAB utökar med infrastrukturstrateg. Ny planeringschef i Umeå kommun.

Pressmeddelande -

INAB utökar med infrastrukturstrateg. Ny planeringschef i Umeå kommun.

Hur det expanderande Umeå lyckas med infrastruktur- och logistikfrågorna är avgörande för tillväxten. Det kommunala bolaget INAB (Infrastruktur i Umeå AB) blir nu kommunens företrädare och samordningsansvarig för järnvägs- och sjöfartsfrågor. Isabella Forsgren, tidigare planeringschef vid Umeå kommun, kommer att arbeta med dessa frågor. Elin Pietroni blir kommunens nya planeringschef.

I september 2013 tog kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslut om att INAB ska ges ansvar för samordning av och ställföreträdarskap i de frågor som berör kommunens arbete med att utveckla Umeå inom järnvägs- och sjöfartsområdet. I och med beslutet överförs ytterligare kompetens till INAB genom att Isabella Forsgren ansluter till bolaget.

Det öst-västliga stråket är prioriterat

-  Det är viktigt att skapa förutsättningar för mer miljövänliga och hållbara transportmönster genom samordning mellan trafikslagen väg, järnväg och sjöfart. Idag går majoriteten av transporterna i nord-sydlig riktning men vi ser även en stor potential för det öst-västliga stråket i framtiden. Jag kommer att delta i arbetet att utveckla infrastrukturen på båda sidor om Bottenhavet. Vi har i Umeå tagit ett stort steg i den riktningen, genom att vi byggt en ny modern järnväg och väg ut till yttre hamnen och färjeläget, säger Isabella Forsgren. Nästa stora steg är Kvarken Multimodal Link, en miljöanpassad och effektiv transportlösning mellan Sverige och Finland, där en ny färja har en viktig roll.

Planering för Röbäcks och Sävars utveckling

När Isabella slutar, tar Elin Pietroni, som bland annat arbetat med Umeå kommuns översiktsplanering, över ansvaret som kommunens planeringschef.

-  Umeås utveckling och tillväxt innebär ett hårt tryck och höga krav på de grundläggande planeringsdokumenten, till exempel de fördjupade översiktsplanerna som vi också vunnit planpris för. Det arbetet kommer att fortsätta, bland annat ska vi titta på Röbäck och Sävar och deras förutsättningar att utvecklas och växa med flygbuller och järnvägsreservat, säger Elin Pietroni.

Under 2014 ska verksamhetsområdet övergripande planering också fortsätta analysen av transportstrukturen, göra resvaneundersökningar, revidera åtgärdsprogrammet för luft m.m.

-  Ombyggnaden av E4/E12 inom ringen är ett annat viktigt projekt som kommer att påverka många människor i deras vardagsliv och där måste vi fortsätta att utveckla dialogen med medborgarna i staden, säger Elin.

Mer information

Isabella Forsgren
Infrastrukturstrateg
INAB
070 - 326 12 60
isabella.forsgren@umea.se

Bertil Hammarstedt
VD INAB
070-675 68 60
bertil.hammarstedt@umea.se

Elin Pietroni
Planeringschef Umeå Kommun
070-518 12 39
elin.pietroni@umea.se

Margaretha Alfredsson
Samhällsbyggnadsdirektör Umeå kommun
070 - 558 23 80 
margaretha.alfredsson@umea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


 

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.