Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Idag sammanträder Kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen och näringslivs- och planeringsutskottet på eftermiddagen. Presskonferens äger rum direkt efter NP - sammanträdet, klockan 15.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. Föredragningslistan i bilaga. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid: Tisdag 2008-05-06, klockan 09.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum OBS!!! De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor. Björn Rydh, VD för SKF AB Svensk kommunförsäkring AB (kl 09.00-09.45) 1 Information om olika aktuella frågor som rör vårt medlemsskap i SKF AB. (inga handlingar) Olof Burström (kl 09.45-09.50) 2 Pensionsstiftelse – stadgar Hans Gum (kl 09.50-09.55) 3 Upphandling – Lås och låstjänster (via e-post) Roland Carlsson (kl 09.55-10.00) 4 Medel – Sommaren i city FIKA KL 10.00-10.20 Margaretha Alfredsson (kl 10.20-10.30) 5 Motion nr 5/2008 – Bättre belysning i Umeå kommun – Lasse Jacobsson/Tamara Spiric (v) 6 Motion nr 6/2008 – Ökad trygghet på Umeås torg – Katja Isacsson (m) 7 Motion nr 7/2008 – Affischering – en fråga om yttrandefrihet – Björn Kjellsson (fp) Hans-Erik Bergström 2 (kl 10.30-10.35) 8 Motion nr 10/2007 – Nattöppet café för ungdomar i Umeå – Rättvisepartiet socialisterna Ewa Klingefors (kl 10.30-10.40) 9 Motion nr 26/2007 – Heltid ska vara norm även i privat äldreomsorg – Tamara Spiric (v) Skoldirektörerna (kl 10.40-10.50) 10 Remiss – Bidrag på lika villkor (2008:8) Tomas Blomqvist, UMEVA (kl 10.50-11.00) 11 Särtaxa för spillvatten Stöcksjö Marit Andersson (kl 11.00-11.10) 12 Revidering av Riktlinjer för flaggor Carin Stiberg (kl 11.10.11.15) 13 Kameraövervakning – Ålö AB Anmälningsärenden YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANERINGSUTSKOTT Tid: Tisdag 2008-05-06 klockan 13.15 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Royne Söderström (kl. 13.15 – 13.35) 1 Redovisning av Uppdrag 2008:9 - Åtgärdsplan för att reducera koldioxidutsläppen Sid 1 Britt-Marie Långström (kl. 13.35 – 13.45) 2 Motion nr 3/2008 – Umeå kommun skall satsa på att vinna European Green Capital Award (Europas miljöhuvudstad Sid 3 Isabella Forsgren (kl. 13.45 – 14.00) 3 Information - Umeå C (Inga handlingar) Stina Fahlgren (kl. 14.00 – 14.15) 4 Information – Utställning Ön (Inga handlingar) 5 Anmälningsärenden

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.