Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och näringslivs- och planeringsutskottet på eftermiddagen.

Presskonferens äger rum direkt efter NP - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag i samband med dagens sammanträde. Alliansen presenterar sitt förslag vid nästa veckas utskottssammanträde.

Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. Ärendelista i bilaga.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2008-05-20, klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på
sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.
Hans Gum (kl 09.00-09.05)
1 Upphandling Sondnäring,
kosttillskott (via e-post)
2 Upphandling -
Mjukpapper inkl
barnblöjor (via e-post)
Ewa Klingefors Hedlund
(kl 09.05-09.15)
3 Remiss - Lov att välja -
Lag om valfrihetssystem
SOU 2008:15 Sid 1
Ann-Christin Gradin
(kl 09.15-09.25)
4 Remiss - Ökad
likvärdighet för elever
med funktionshinder
(SOU 2007:87 Sid 13
Jan Långström
(kl 09.25-09.40)
5 Uppdrag 2008:5 - Öppen
källkod - delrapport
Sid 26
FIKA KL 09.40-10.00
2
Royne Söderström, Bengt
Aldén, Framtidsbränslen
(kl 10.00-10.25)
6 Information om syntetisk
diesel (inga handlingar).
Marit Andersson
(kl 10.25-10.40)
7 Information -
Receptionens
kvalitetsredovisning
Sid 33
8 Regler för flaggning
Sid 35
Olof Burström
(kl 10.40-10.45)
9 Revisionsrapport -
Kommunstyrelsens
koncernledningsfunktion
Sid 42
10 Fördelning av reserv för
indexkompensation köpt
verksamhet Sid 44
Carina Nylander, Aurora Moberg
(kl 10.45-11.15)
11 Delårsrapport januari-april
år 2008 för Stadsledningskontoret
(handl delas ut
vid smtr)
-Utvecklingsanslagen
Jan Björinge
12 Konferensbidrag -
Företagarnas rikskongress
i Umeå Sid 46
Anmälningsärenden

YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSLIVS- OCH PLANERINGSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2008-05-20 klockan 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset
Roland Carlsson (kl. 13.15 - 14.15)
1 Näringslivsbarometer 2008 - en studie av företagares uppfattning om Umeå kommuns service (Inga handlingar)
2 Svenskt Näringslivs kommunranking
(Inga handlingar)
Staffan Sjöström (kl. 14.15 - 14.35)
3 Information - Förlikning Stornorrfors
(Inga handlingar)
Doris Grellman (kl. 14.35 - 14.45)
4 Förslag till förordnande om naturreservat för Tavlefjärden Sid 1
(Länsstyrelsens förslag finns i Lärda
dnr 287/2008)
FIKAPAUS KL 14.45 - 15.00
Björn Johansson (kl. 15.00 - 15.30)
5 Information stadsutvecklingsprojektet Nanna/Mimer (Inga handlingar)
6 Information Konstnärligt Campus (Inga handlingar)
Lars-Göran Boström (kl. 15.30 - 15.40)
7 Nätkoncession för linje 45 kV ledning från Degernäs kaj till 45 kV linje mellan fördelningsstation Obbola och fördelningsstation Stornorrfors Sid 3 (Ytterligare handlingar finns på kansliet)
8 Anmälningsärenden

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.