Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Idag sammanträder arbetsutskottet på förmiddagen och planeringsutskottet på eftermiddagen. Presskonferens äger rum direkt efter PLU - sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Föredragningslistorna finner ni bilagan. Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid: Tisdag 2006-05-02 klockan 09.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum OBS!!! De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor. Brandchefen (kl. 09.00-09.05) 1 Säkerhetskyddschef i Umeå kommun Sid 1 Marianne Westerlund (kl. 09.05-09.50) Redovisning av uppdrag 2 2005:12 Kvalitetssystem Sid 2 3 2005:13 Förskolans barngrupper Sid 11 Marie Ernestad (kl. 09.50-09.55) 4 Motion nr 12/2005 – Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan Sid 17 Olof Burström (kl. 09.55-10.00) 5 Finans- och kraftrapport – februari-mars 2006 Sid 32 Jan Björinge Carl Arnö (kl. 10.00-10.10) 6 Finansiering – Umeå Höstljus Sid 34 (Tekniska nämndens beslut och stadsledningskontorets yttrande via epost) Inbjudan 7 BioFuel Region – Förnybara drivmedel – ny tillväxtindustri Skellefteå den 2-3 maj (Inga handlingar) Anmälningsärenden UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGSUTSKOTT Tid: Tisdag 2006-05-02, klockan 13.15 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Badutredningen (kl. 13.15–13.35) 1 Slutredovisning av alternativa förslag till placering av nytt badhus i Umeå Sid 1 ÖPL-gruppen (kl. 13.45-13.55) 2 Umeåprojektet 2 (Inga handlingar) 3 Information - Botniabanan (Inga handlingar) Miljö- och hälsoskydd, Malin Isaksson (kl. 13.55-14.00) 4 Remiss – Förslag på nya föreskrifter om djur i undervisning samt ändringar i bestämmelser om förprövning av djurstallar Sid 39 Isabella Forsgren (kl. 14.00-14.15) 5 Remiss – Förstudie för väg E4, parallellvägar längs E4 i Sörmjöle Sid 43 6 Remiss – Förslag till indragning från allmänt underhåll av del av väg E12 (rastplats vid Norrfors) Sid 65 Britt-Marie Långström (kl. 14.15-14.30) 7 Förslag till välfärdsbokslut för Umeå Sid 74 Royne Söderström (kl. 14.30-14.40) 8 Återremiss – Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer – Betänkande av utredningen om åtgärdsprogram Sid 95 (Remisshandlingarna tidigare utsända) Lage Olofsson (kl. 14.40-14.50) 9 Detaljplan för del av fastigheten Sofiehem 9:4 m fl (del av Botniabanan och Tegelbruksvägen mm) inom Gimonäs Sid 99 Lars-Göran Boström (kl. 14.15-14.30) 10 Detaljplan för Skäppan 24 m.fl inom Väst på Stan - samrådsyttrande Sid 107 11 Byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem – samrådsyttrande Sid 115 (Samrådshandling endast till ordinarie ledamöter) 12 Anmälningsärenden

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterade event

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.