Pressmeddelande -

Ingen fullmäktigesal i Kulturväven

Projekteringen av en ny sal för kommunfullmäktige i Kulturväven avbryts. I stället ska nuvarande sammanträdeslokal i Stadsbiblioteket förbättras.

Stadsbiblioteket blir en av hyresgästerna när Kulturväven står inflyttningsklar under 2014. Tanken var att också kommunfullmäktige skulle flytta sina möten från nuvarande Stadsbiblioteket till det nya kulturhuset. Sammanträdena skulle i så fall hållas i en av Kulturvävens två digitala salonger.

Svårt att kombinera
Att kombinera funktionerna biograf och politiska sammanträden har dock visat sig vara problematiskt. Fullmäktiges politiker måste ha voteringsutrustning, plats för dator och arbetsmaterial samt möjlighet att enkelt ta sig förbi kollegerna för att komma till talarstolen.

Kommunallagen
Enligt det förslag som fanns, skulle åhörare till kommunfullmäktige placeras i ett separat rum för att följa sammanträdena via skärm. Signalerna från jurister på Sveriges Kommuner och Landsting är att detta inte lever upp till Kommunallagen och så kallad förhandlingsoffentlighet.

– Vi kan självklart inte ha en lösning, där vi riskerar att bryta mot lagen, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Anpassa nuvarande sal
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att projekteringen av ny fullmäktigesal i Kulturväven ska avbrytas. I beslutet ingår ett uppdrag till Fastighet att ta fram förslag till anpassning av teknik samt förbättrad tillgänglighet i den befintliga fullmäktigesalen.
 
Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Peder Westerberg (FP)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 38
070-617 90 01
peder.westerberg@umea.se

Claes Björnberg
Presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

 

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • stadsbiblioteket
  • kulturväven
  • fullmäktigesal
  • arbetsutskott
  • kommunstyrelsen

Regioner

  • Umeå

 

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33