Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INGEN PRESSKONFERENS EFTER AU IDAG

Idag sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott på förmiddagen.

Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Ledamöterna finns
tillgängliga på sina mobiltelefoner efter cirka klockan 11.00.

Handlingar finns att hämta i receptionen i Stadshuset. Ärendelista i
bilagan.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

YTTERLIGARE HANDLINGAR I ÄRENDENA FINNS PÅ SLK/KANSLIET
UMEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tid: Tisdag 2008-11-25, klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.
Egil Nylén (kl. 09.00 - 09.30)
1 Kommunförsäkring omfattande främst egendoms- och ansvarsförsäkring (Beslut).
(Facken)
2 Pensionsförvaltningstjänster (Beslut) (Facken)
3 Tolkförmedlingstjänster (Redovisning av förfrågningsunderlag)
(Facken)
Royne Söderström (kl. 09.30 - 10.00)
4 Erbjudande att deltaga i BioFuel Region Etapp II för år 2009
Sid 1
FIKAPAUS KL 10.00 - 10.20
Birgitta Forsberg (kl. 10.20 - 10.35)
5 Personalinformationsprojekt - förenkling och effektivisering av personalinformationen på hemsida och intranät Sid 12
Olof Burström (kl. 10.35 - 11.00)
6 Uppdrag 2009:12 - Längre övergångstid med bussbiljetter
(via e-post)
2
7 Utredning filmhus Sid 17
8 Erfarenhetscentrum Gammlia
Sid 18
Jan Björinge (kl. 11.00 - 11.10)
9 Stadsledningskontorets kvalitetsmätning 2008 Sid 19
10 Remiss - Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar Sid 55 (SLK:s yttrande via e-post) (Hela rapporten finns på kansliet)
11 Motion 10/2008 - Framtidskontrakt - Britt-Marie Lövgren (fp) Sid 57

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.