Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ingen presskonferens idag

Kommunstyrelsens globaliserings- och forskningsutskott sammanträder idag
på förmiddagen. Kommunstyrelsen sammanträder klockan 15.00. Det blir ingen
presskonferens i eftermiddag. Ledamöterna finns tillgängliga på sina
mobiltelefoner efter klockan 15.30.

Ärendelista Globaliserings- och forskningsutskottet:
1. Presentation av föreningen Prei
2. Uppdrag 2007:11 - Validering och bedömning av invandrares utbildning,
erfarenheter och praktiska yrkeskunskaper - slutrapprot
3. Interreg IV-C projekt
4. Strukturfondspartnerskapet
5. FoU Nytt (inga handlingar)
6. EU Nytt (Inga handlingar)
7. Rapport UBC:s styrelse och Commisions med mera
8. Östersjöstrategin
9. Datum för eventuell studieresa
10. Anmälningsärenden

Ärendelista Kommunstyrelsen:
1. Månadens Goda Exempel
2. Stadsledningskontorets verksamhetsplan
3. Granskningsrapport - Europas kulturhuvudstad 2014
4. Riktlinjer för resor
5. Finans- och krafthandelsrapport - september
6. Motion nr 12/2007 - Vad har hänt med utvecklingen av Norrbyskär? (m)
7. Motion nr 24/2007 - Möjliggör mer blandade upplåtelseformer i Umeå
(Allians för Umeå)
8. Motion nr 9/2008 - Ta ett helhetsgrepp för att lösa luftproblematiken -
(v)
9. Motion nr 19/2008 - Inrätta jourlinje mot klotter (m)
10. Motion nr 20/2008 - Inför möjligheten till Medborgarföslag i Umeå (m)
11. Motion nr 22/2008 - Trafiksäkerheten för eleverna i lågstadiet
(reflexväst) (c)
12. Redovinsing av motioner
13. Ökad extern finansiering/förbyrning av verksamhetslokaler
14. Anmälningsärenden

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

 

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.