Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inget sjuvåningshus på Korpralsvägen

Byggnadsnämnden har beslutat att avbryta arbetet med att upprätta en detaljplan över Lämmeln 5 (Korpralsvägen på Teg). Området där ett eventuellt sjuvåningshus skulle ha byggts är avsatt som parkpark och ägs av Umeå kommun. - Parken är för viktig för de boende i området och då kan vi inte tillåta en byggnation där. Därför avbryter vi planarbetet, säger Åsa Ögren (s), ordförande i Byggnadsnämnden. Under planprocessen har en mängd synpunkter på förslaget att bygga ett sju våningar högt punkthus på området kommit. Länsstyrelsen har bland annat haft synpunkter på att flygbuller skulle påverka samt att parkmark tas i anspråk. Dessutom har över 150 namnunderskrifter från boende i området lämnats in, där de bland annat poängterar värdet av parkmarken för lek i området, att trafiksäkerheten försämras och att de estetiska och praktiska konsekvenserna av ett höghus påverkar både insyn och skuggning. För mer information kontakta: Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (s) 090-16 13 29 070-326 70 26 Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Sellström (kd) 090-16 12 12 070-540 12 12 Thérése Siksjö Informatör Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun 090-16 23 91 0706-61 24 64 E-post: therese.siksjo@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.