Pressmeddelande -

​Ja till vindkraft i Botsmark

I ett remissvar till Länsstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige vindkraftsetableringen kallad ”Botsmark vindkraftpark”. Planerna är att uppföra högst 19 vindkraftverk, vardera med en maximal höjd på 200 meter.

European Wind Farms Sverige AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Västerbotten om tillstånd för att anlägga och driva en vindkraftsanläggning öster om Botsmark. Länsstyrelsen får bara ge tillstånd till anläggningen om kommunen tillstyrkt etableringen.
I tidigare underlag har det varit otydligt med hur nära vindkraftverk kan komma att placeras Botsmark by. Det utredningsområde som företaget pekat ut har sträckt sig ända mot byn.

Riktlinjer uppfylls

Företaget har nu gjort ett förtydligande, som gör att det uppfyller kommunens riktlinjer om att vindkraftverk och dess kringverksamheter inte bör uppföras närmare än 1 000 meter från bostäder, eller sex gånger totalhöjden på planerade vindkraftverk från sammanhållen bebyggelse.
Företaget anger vidare att grottorna i Stor-Bobergsberget, som är viktiga för ortsborna, inte kommer att påverkas av etableringen.

Utökning av område

Företagets förslag till etablering ligger i de östra delarna utanför de områden som kommunen pekat ut. Miljö- och hälsoskydd vid Umeå kommun har inte hittat något så skyddsvärt i detta område att en utökning av området inte skulle kunna tillåtas.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat material