Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart idag: Umeå och Riga är Europas kulturhuvudstäder 2014

EU:s ministerråd sammanträdde måndag 10 maj 2010 i Bryssel och fattade det formella beslutet om att utse Umeå och Riga. Marie-Louise Rönnmark och Nils Ushakovs säger: ”Nu gör vi oss redo för ett fantastiskt kulturhuvudstadsår!”

 

Umeå i Sverige och Riga i Lettland kommer att vara Europas kulturhuvudstäder 2014. Det beslutade EU:s ministerråd formellt idag, i enlighet med den internationella expertjuryns rekommendation. Detta innebär startskottet för de två städernas kulturhuvudstadssatsningar, och vi har bara sett början vad gäller samarbeten mellan Umeå och Riga.

 

¬– För Umeå och Riga innebär kulturhuvudstadsåret 2014 en långsiktig satsning på kulturen som tillväxtfaktor för våra regioner. Kulturellt samarbete mellan städerna kan ge effekter på många olika sätt, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå.

 

– Kultur har avgörande betydelse i en stads utveckling, kan leda till förbättrad levnadsstandard, och som exempel från andra länder visar, kultur kan också vara en ekonomisk stimulansfaktor, säger  Nils Ushakovs, borgmästare i Riga. Kulturprogrammet för 2014 ger oss möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för Lettland och hela Europa. Projektet kommer också att vara en viktig del i förberedelsearbetet inför Lettlands ordförandeskap för Europeiska unionen 2015.

 

Kulturhuvudstäderna kan erbjuda mer tillsammans

Umeå och Riga kommer att intensifiera redan påbörjade samarbeten med fokus på 2014. Gemensamma aktiviteter och nya dynamiska satsningar kommer att stärka båda regionerna, liksom utvecklingsmöjligheter inom handel och industri. Den nyligen öppnade flyglinjen mellan de två städerna skapar också gynnsamma förutsättningar för ett varaktigt samarbete.

 

– Vi har sett hur gränsöverskridande samarbeten, som det mellan NorrlandsOperan och sydafrikanska partners, kan sporra och berika vår region, säger Marie-Louise Rönnmark.

 

”Open Source” i Umeå och “Force Majeure” i Riga

I Umeå är mottot “Open Source”, vilket betyder att  projekt och program för kulturhuvudstadsåret kommer att utvecklas med stor öppenhet.

Riga har valt det juridiska utrycket “Force Majeure” för sitt program och ämnar stärka betydelsen av kultur som instrument för att förbättra städer och människors liv.

 

– Umeå och Riga kommer att presentera kulturprogram som inte bara betonar städernas och regionerna specifika kulturarv, utan också vad som är gemensamt för alla europeer. Det kommer att bli mycket spännande att utforska den europeiska dimensionen av kulturlivet tillsammans med Riga, säger Marie-Louise Rönnmark.

 

– För Rigas del handlar kulturhuvudstadsåret också om andra aspekter, till exempel kultur som medel att lindra socioekonomiska problem, långsiktig stadsplanering och kulturell infrastruktur samt decentralisering av kulturarrangemang och kulturella tjänster, säger  Nils Ushakovs.

 

EU:s ministerråd sammanträdde måndag 10 maj 2010 i Bryssel och fattade det formella beslutet om att utse Umeå och Riga. Numera utses två städer varje år, varav ett från en ny medlemsstat.

 

 

Mer information:

www.umea2014.se

www.riga2014.org

 

Marie-Louise Rönnmark

Kommunalråd Umeå

Phone: 070 655 64 84

 

Fredrik Lindegren

Konstärlig ledare Umeå 2014

Phone: 070 603 25 19

 

Nils Ushakovs

Rigas borgmästare

+371 67026100

 

Diana Civle

Chef för Riga 2014-kontoret

+371 26496644

 

Bifogas: En längre version av pressmeddelandet på engelska samt pressbilder på Marie-Louise Rönnmark och Nils Ushakovs.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.