Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen bidrar till fortsatt arbete för att förverkliga Norrbotniabanan

Umeå kommun bidrar med pengar för att Norrbotniabanan ska bli verklighet i framtiden. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att skjuta till 320 000 kronor under tre år för det fortsatta arbetet.

Norrbotniabanegruppen ska söka strukturfondsmedel från EU under perioden 2011–2013 för att med informationsinsatser och kunskapsspridning fortsätta verka för att en järnväg från Umeå och norrut byggs i framtiden. Satsningen beräknas kosta drygt 9 miljoner kronor och EU kräver medfinansiering till hälften. Därför vänder sig gruppen till kommuner längs banans tänkta sträckning, landsting och länstyrelser i Norr- och Västerbotten med begäran om stöd. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet beviljar 320 000 kronor under 2011–2013 för att stödja satsningen.

I regeringens nyligen beslutade nationella transportplan utpekas flera stråk i norra Sverige som särskilt viktiga för näringslivets transporter och regional arbetspendling, bland dem Ostkustbanan–Ådalsbanan–Botniabanan. Det öppnar möjligheter även för en framtida Norrbotniabana anser politikerna i utskottet.

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se


Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.