Pressmeddelande -

Kommunen tar ansvar för marksanering på Öbacka

Umeå kommun tar ansvar för att sanera marken på Öbacka strand, på området där kommunen vill bygga bostäder. Sävar Såg och Hyvleri AB (dotterbolag till Norra skogsägarna) betalar Umeå kommun 3 miljoner kronor, en summa som ska användas till att betala saneringarna. Fram till och med 1975 bedrev Öbacka såg verksamhet på området. På 1960-talet besprutades virket med pentaklorfenol och för några år sedan blev det känt att marken måste saneras innan kommunens bostadsplaner sätts i verket. 600 planerade bostäder Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Öbacka strand. Om planerna blir verklighet innebär det att cirka 600 nya bostäder byggs i området. För att byggplanerna ska förverkligas krävs att marken saneras. Grundprincipen i Miljöbalken är att ansvaret för att sanera området ligger på den som förorenat det. Trots det väljer Umeå kommun att ta på sig ansvaret för att sanera marken. Det beror på att kommunen är angelägen om att förverkliga bostadsplanerna. - Det är viktigt att detta avtal är klart när detaljplanen vinner laga kraft. Annars riskerar vi förseningar, säger Anders Ågren (m), vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Vänsterpartiet yrkade avslag på förslaget med motiveringen att kommunen inte ska ta på sig att sanera ett område som ett privat företag har förorenat. För mer information kontakta: Anders Ågren Kommunalråd (m) Vice ordförande i kommunstyrelsen 070-341 67 64 anders.agren@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 [ mailto:jorgen.bom@umea.se ]jorgen.boman@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33