Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Krypedalen i Sävar invigs på lördag

Krypedalen, det restaurerande järnbruksområdet i Sävar, invigs på lördag.
Den officiella invigningen blir den första i en lång rad av arrangemang,
en familjefest, som pågår till och med den 8 juni.

Invigningen av det upprustade Krypedalen är den första i en lång rad av
aktiviteter i området. Programmet under invigningsveckorna innehåller
bland annat Sävarrundan (ett motionslopp för alla), Kryperocken,
skolavslutning, dansuppvisningar, gudstjänst, nycirkus och
storbandskonsert.

- Invigningen startar 18.00 med ett musikarrangemang, säger Lars-Olov
Uhlin, intraprenadchef Kultur och fritid Sävar.

Komplett program för invigningsveckorna finns på www.umea.se/savar.

Invigningen arrangeras av Kultur och fritid Sävar tillsammans med Sävar
hembygdsförening, kyrkorna i Sävar, Sävar musik och riksteaterförening,
Röda korset, IFO Sävar med flera.

Bakgrund Krypedalen
Under 13 april - 30 september 2007 genomfördes ett mål 1 projekt i Sävar
med mål att bevara och utveckla järnbruksområdet. Krypedalen är nu en
kulturhistorisk samlingsplats, en vacker utomhusarena för arrangemang för
upp till 400 åskådare mitt i centrala Sävar. Projektägare har varit Sävar
kommundelsnämnd, projektledare har varit Kultur & fritid Sävar.

Historik Järnbruket i Sävar
Under 1700-talets senare hälft inleddes industriepoken i Sävar med
anläggningen av ett finbladigt sågverk 1787 och med ett järnbruk som stod
färdigt 1805. Det var handelshuset Forsells från Teg i Umeå som ägde dessa
industrier som även drog till sig en mängd sidoverksamheter som
tjärbränning, varvsindustri i Skeppsvik med mera.

Området för järnbruket kallas i dag för "Krypedalen" vilket antas komma
från den tvättstuga som låg i området efter att stångjärnshammarna
tystnat. I den tvättstugan låg kvinnorna och kröp medan dom tvättade,
därav namnet. Området kom efter järnbruket att hysa en större kvarn samt
ovan nämnd tvättstuga. Då kvarnen inte längre var beroende av
vattenkraften flyttades denna till annat ställe i byn. Området började
därefter förfalla och spåren av de tidigare verksamheterna i området växte
allt mera igen. Under slutet av 1990-talet började man ta området i
anspråk för det så kallade "Sävarspelet" en amatörteaterföreställning om
slaget i Sävar och en scen samt läktare byggdes, även musikarrangemanget
Kryperocken har genomförts på platsen.

Området som sådan bär ett stycke unik svensk och norrländsk historia. Dels
med den industri som växte fram där och som är så typiskt för den tidens
svenska regionalpolitik samt dels det unika faktum att området var
skådeplats för det sista stora militära slaget på svensk mark.

För mer information kontakta:

Lars Olof Uhlin
Intraprenadchef
Kultur & fritid Sävar
090-16 40 91
0703-281 013

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.