Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturnämnden ger pengar till Europas e-bibliotek

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 maj 2006 att avsätta 424.000 kronor ur utvecklingsanslaget för arbetet med Europas e-bibliotek, som är en del av Umeås satsning att bli kulturhuvudstad 2014. Kommunfullmäktige har gett kulturnämnden och kommundelsnämnderna i uppdrag att utveckla biblioteken som virtuella mötesplatser. Kulturnämnden beslutade 2005 att tillföra biblioteket 800.000 kronor för arbetet med Europas e-bibliotek, med möjlighet att tillföra ytterligare resurser från utvecklingsanslaget. Arbetet ingår i Umeås arbete att kandidera till Europas kulturhuvudstad. När beslutet togs var det mycket svårt att uppskatta vad en utveckling med Europa som spegling skulle innebära. Nu kan man konstatera att många bedömer planerna som nyskapande och intressant ur ett internationellt perspektiv. För att skapa "Europas e-bibliotek" är ambitionen att utveckla en webbplats enligt de idéer som finns i begreppen ”Webb 2.0” och ”Bibliotek 2.0”. Dessa kan sägas svara mot fullmäktiges direktiv om att göra biblioteket till en virtuell mötesplats där man kan skapa en dialog med och mellan besökarna. I den nya webbplatsen ska allt innehåll och alla funktioner integreras. Den ska kännetecknas av fyra ledord; innovativ, intuitiv, informativ och interaktiv. Webbplatsen ska bl.a. ha community-funktioner som gör det mojligt för besökarna att vara delaktiga, t.ex. skriva omdömen, skapa listor, grupper och annat innehåll. Den ska också lyfta fram personalens kompetens och koppla samman bibliotekskatalogen med andra tjänster och annat innehåll. En förutsättning för att utveckla ”Europas e-bibliotek” är en uppgradering av nuvarande biblioteksdatasystem. Kostnaden för detta tas inom ordinarie budget. Dessutom finansieras en del av utvecklingsarbetet inom Umeåregionens projekt Bibliotek 2007. För mer information kontakta: Erik Bergkvist (s) Ordförande kulturnämnden Telefon mobil: 070-618 68 55 E-post: erik.bergkvist@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Telefon arbete: 090-16 11 24 Telefon mobil: 070-669 00 10 E-post: jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.