Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lokal samordningsgrupp bildad med anledning av varsel i Umeåregionen

Till dags dato har drygt 1000 personer i Umeåregionen varslats. Det stora
flertalet av dem arbetar på Volvo Lastvagnar och skälet till varslen är
främst finanskrisen. Nu har en lokal samordningsgrupp, med företrädare för
bland annat arbetsförmedlingen, näringsliv, kommuner, länsstyrelsen,
Region Västerbotten och facken, bildats.

- Vi har haft ett första möte och vår uppgift är att arbeta med åtgärder
för de som kommer att beröras av varsel och omställning, samt åtgärder på
lång sikt för att stärka industrins förutsättningar i Umeåregionen, säger
Roland Carlsson, näringslivschef i Umeå.

Finanskrisen i kombination med en kraftig lågkonjunktur har fått stora
konsekvenser på arbetsmarknaden runt om i Sverige. Så även i Umeå.
Konsekvenserna är synliga i ett flertal branscher. Volvo Lastvagnar, Umeås
största privata arbetsgivare, har varslat ett stort antal medarbetare, och
konsekvenserna är synliga hos samtliga underleverantörer.

Utbildning, kompetensutveckling eller starta eget
På initiativ av kommunalråden Lennart Holmlund (s) och Anders Ågren (m)
har en lokal samordningsgrupp har nu bildats. Uppgiften är att ta fram
åtgärder för dem som kommer att beröras av varsel och lämnar företagen.
Några exempel på planerade insatser är: arbetsmarknadsutbildning,
vuxenutbildning, bristyrkesutbildning, infrastruktursatsningar och
starta-eget-aktiviteter.

Gruppen består av Marie-Louise Ek och Per-Olof Myleus från
Arbetsförmedlingen, Jan-Eric Sandberg från Teknikföretagen, Lars
Hammarstedt som företräden Unionen, Per-Erik Johansson IF Metall, Håkan
Kemi Viva Kompetenscentrum, Peter Hedman Region Västerbotten, Ulla
Grönlund, Länsstyrelsen, Maria Hedblom Vindelns kommun, samt Håkan
Johansson Umeå kommun. Arbetet i gruppen leds och samordnas av Roland
Carlsson, näringslivschef i Umeå.

- Vår första åtgärd är att inventera vilka resurser som finns till
förfogande. Alla organisationer som ingår i gruppen arbetar för närvarande
med en kartläggning av sina resurser. För kommunens del handlar det bland
annat om att se över antalet platser inom vuxenutbildningen. Vi ser också
över möjligheterna att tidigarelägga investeringar, berättar Roland
Carlsson.

För en tid sedan utsåg regeringen Landshövding Chris Heister och
Regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist till samordnare för insatser i
länet med anledning av varsel och uppsägningar. Den nybildade lokala
samordningsgruppen kommer att arbeta i nära samverkan med Heister och
Bergkvist.

Den 9 december offentliggör Arbetsförmedlingen en kartläggning av
bristyrken inom Umeåregionen. Rapporten blir ett viktigt underlag för den
lokala samordningsgruppen.
- I uppdraget ligger också att arbeta med åtgärder för att stärka
fordonsindustrin och övriga företags fortsatta utveckling, säger Roland
Carlsson.

För mer information kontakta:
Roland Carlsson
Näringslivschef Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Jan-Erik Lundberg
Region Västerbotten
070-657 37 12
jan-erik.lundberg@regionvasterbotten.se

Ulla Grönlund
Näringslivschef Länsstyrelsen
090-10 72 22
070-597~18 18
ulla.gronlund@ac.lst.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.