Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nej till alkoholservering senare på natten

Alkohol kommer inte att kunna serveras senare på natten på Umeås krogar. Kommunfullmäktige avslår motionen att under en försöksperiod förlänga utskänkningstillståndet.

Terese Andersson (M) föreslår i en motion att Umeås krogar på försök ska kunna servera alkohol fram till klockan 03.00. Det är en fråga som har varit aktuell länge och det blev en lång debatt i kommunfullmäktige när beslutet skulle fattas.

Göra egna val
– Vi vill öka medborgarnas möjligheter att göra egna val och själva bestämma när de vill gå hem. Jag tror också att det skulle öka Umeås konkurrenskraft, då många andra städer i Norrland har serveringstillstånd till senare på natten, säger Terese Andersson (M).

Risk för oroligheter
Både socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare motsatt sig förslaget och förslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen. Skälet är främst att längre utskänkningstillstånd och ökad alkoholkonsumtion enligt forskning på området innebär ökad risk för oroligheter och brott. Många ledamöter höll med om det under debatten i kommunfullmäktige.

Problem på flera plan
– Alkohol ställer till problem, både för individer, för familjer och för samhället. Det blir bråkigare på nätterna och det krävs mer resurser för att hålla ordning. Tillgången på alkohol avgör och den är kopplad till längre serveringstillstånd, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet var inte enhälligt, det avgjordes efter omröstning: 47 ledamöter röstade emot att förlänga utskänkningstillståndet och 17 för.


Mer information:
 
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Terese Andersson (M) 
politisk sekreterare
Umeå kommun
070-840 46 77
terese.andersson.2@umea.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.