Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu har Umeå passerat 112 000!

Under hösten passerade Umeå 112 000 invånare. Från årets början och fram
till idag har Umeå ökat sin befolkning med + 604 personer. Det är drygt 300 fler än i fjol.

- Det är alltid vanskligt att uttala sig om tillväxten för hela 2008 men
med utgångspunkt från tidigare erfarenheter ser den ut att bli cirka 800
personer, Anna-lena Löfgren, biträdande planeringschef Umeå kommun.

Folkökningen under tredje kvartalet liknar den som gällde förra året.
Födelsenettot är något högre än i fjol och flyttningsnettot något lägre,
men skillnaderna är marginella.

De sämre tiderna har ännu inte gett utslag i en ökad inflyttning av
studenter. Effekterna av detta är att vänta längre fram.

Den största skillnaden mot ifjol finns i början av året medan både kvartal
2 och 3 har varit i stort sett oförändrade sedan i fjol. Hittills under
året har det fötts 1100 barn. Det är ett cirka 70 fler än förra året.

Av länets kommuner ökar även Robertsfors, Malå och Vindeln sin befolkning
medan övriga minskar.

För mer information kontakta:
Anna-Lena Lövgren
070-342 76 77
anna-lena.löfgren@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.