Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Planeringsutskottet säger ja till bostäder på Öbacka strand

Ett nytt bostadsområde ska skapas i närheten av sjukhusområdet och älven. Arbetsnamnet är Öbacka strand. Området, som ligger i närheten av Norrlands universitetssjukhus och Umeälven, ska bestå av cirka 600 lägenheter. Planeringsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar planen. Området ligger på gångavstånd från centrala Umeå och husen kommer att ligga direkt vid älvstranden i västerläge, med direktkontakt till grönstråket och gång- och cykelförbindelsen längs vägen. Läget i älvkröken ger de boende en fin utsökt från sina bostäder, både uppströms och nedströms. Ingen genomfartstrafik kommer att passera genom bostadsområdet. Universitetssjukhuset och Universitetsområdet ligger i närheten av det planerade bostadsområdet som i de kommunala handlingarna kallas Öbacka 2 eller Öbacka strand. Oro för buller När detaljplanen har varit ute på samråd så har några privatpersoner utryckt oro för buller i området. Det gäller dels trafikbuller från Holmsundsvägen och så småningom även Botniabanan. Det finns också de som tycker att helikoptertransporterna till och från universitetssjukhuset är mycket besvärande eftersom de också bidrar till buller. Vänsterpartiet yrkade avslag på planförslaget. Detaljplanen ska nu vidare till kommunfullmäktige som ska anta den. För mer information kontakta: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s) 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.