Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN

PRESSINBJUDAN

För- och grundskolenämnden sammanträder onsdag den 19 november. Nämnden
ska bland annat ta beslut om Verksamhetsplan 2009-2011 och om
lokalförsörjningsplan.

Hela föredragningslistan finns på webben:
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html

Media inbjuds till presskonferens direkt efter nämndssammanträdet.
OBS!! Ändrad tid till klockan 15.00

Tid: Onsdag den 19 november kl 15.00
Plats: Lilla matsalen, (låg- och mellanstadiedelen) Hagaskolan


Välkommen!


Maria Lindberg
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33
E-post: maria.a.lindberg@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Relaterade event

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.