Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PRESSINBJUDAN

För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag den 27 maj. Nämnden
ska bland annat besluta om plan för barn och ungas hälsa i
Västerbotten, regler för utökad vistelsetid i förskolan och
ansökningar om start av enskilda familjedaghem (annan pedagogisk omsorg)
i Stöcke och på Tomtebo. Tema på eftermiddagen blir redovisning av den
mätning som tidigare gjorts i vår av barns närvaro i förskolan.

Övriga beslutsärenden finns att läsa på www.umea.se under protokoll
och föredragningslistor till nämnder.

Direktlänk:
[
http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.htm
]http://www.umea.se/omkommunen/kommunorganisation/forochgrundskolenamnd/protokollochforedragningslistor.4.bbd1b101a585d704800071103.html


Media inbjuds till presskonferens efter nämndssammanträdet. OBS! Om
nämndens möte avslutas tidigare än beräknat skickas mejl och vi
försöker nå lokala medier per telefon.

Tid: Torsdag 27 maj kl 16.00 (sammanträdet avslutas kl 16.00)
Plats: Stadsbiblioteket, lokal Jupiter, 1 tr upp.


Välkommen!

Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-1612 33, 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.