Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmeddelanden från AU

Kommunen avskriver fordring på Björklöven

Umeå kommun bidrar till att sanera Björklöven AB:s ekonomi genom att avskriva en fordring på närmare 760 000 kronor.

 

Aktionsgruppen för Björklöven AB:s bevarande vände sig nyligen till alla fordringsägare för att få dem att avskriva sina fordringar för att kunna upphäva bolagets konkurs. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu formellt beviljat denna begäran och avskriver 759 793 kronor, främst hyresskulder.

 

– Pengarna hade vi förlorat ändå om konkursen inte hade hävts, nu räddar vi en del av intäkterna istället, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Kommunen stod inför risken att förlora ytterligare uppåt 1,3 miljoner kronor i uteblivna hyresintäkter från Ishallen om Björklövens konkurs hade bestått.

 

Arbetsutskottets ledamöter var inte eniga i beslutet. Vänsterpartiets Tamara Spiric reserverade sig mot avskrivningen och hade invändningar mot att beslutet av tidsskäl i praktiken fattades informellt innan utskottets sammanträde.

 

 

Mer information:

 

Lennart Holmlund (S)

ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

090-16 12 01

070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se

 

Tamara Spiric (V)

090-16 11 85

070-277 19 89

tamara.spiric@umea.se

 

Håkan Göransson

vik. pressinformatör

informationsenheten

Umeå kommun

090-16 12 46

070-248 16 12

hakan.goransson@umea.se

 

 

Kommunens medarbetare allt friskare

Medarbetare i Umeå kommun fortsätter att bli allt friskare. En delårsrapport visar att andelen långtidsfriska ökar medan sjukfrånvaron minskar.

 

– Det går åt rätt håll och det visar att vårt hälsofrämjande arbete ger resultat, säger Birgitta Forsberg, personaldirektör i Umeå kommun.

 

Andelen långtidsfriska (sjuk 0–7 dagar per år) första tertialen 2009 var 85,1 procent 2009 att jämföra med 86,7 procent i år. Sjukfrånvaron har under motsvarande period minskat från 7 procent till 6,2 procent. Antalet sjukdagar per årsarbetare har minskat från 16,8 till 14,4. Andelen heltidsanställda har också ökat något, från 71,5 procent till 72,7 procent.

 

Siffrorna bekräftar den positiva trenden från hälsobokslutet för 2009, som visade att sjukfrånvaron i kommunen har halverats sedan 2002, ett mål som kommunfullmäktige då satte upp.

 

 

Mer information:

 

Lennart Holmlund (S)

ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

090-16 12 01

070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se

 

Birgitta Forsberg

personaldirektör

Umeå kommun

090-16 11 71

070-342 75 71

birgitta.forsberg@umea.se

 

Håkan Göransson

vik. pressinformatör

informationsenheten

Umeå kommun

090-16 12 46

070-248 16 12

hakan.goransson@umea.se

 

 

350 000 kronor till projekt för samverkan mellan industri, forskning och IT-företag

Projektet ”ProcessIT Innovations”, som verkar för att utveckla process- och verkstadsindustrin kopplat till forskning och IT-företag i regionen, får fortsatt stöd av Umeå kommun med 350 000 kronor för 2010.

 

Satsningen, som nu är inne på sitt sjätte år, främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. ProcessIT innovations har haft framgång under 2009, både nya och gamla företag har utvecklat nya kommersiella varor och tjänster och verksamheten har fått bra respons från näringslivet.

 

Kommunen bedömer att projektet ger fortsatt möjlighet att utveckla samverkan mellan industri, forskning och IT-företag i regionen, skapa kreativa utvecklingsmiljöer i branschen och med det ökad kompetens i industrin samt nya affärsmöjligheter för IT-företagen. På sikt bidrar detta till att stärka det regionala näringslivet.

 

Medfinansiärer i projektet förväntas vara länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå kommun, industriföretagen, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

 

Kommunen har tidigare under perioden 2005–2009 stöttat projektet som medfinansiär, också då med 350 000 kronor årligen.

 

 

Mer information:

 

Lennart Holmlund (S)

ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

090-16 12 01

070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se

 

Roland Carlsson

näringslivschef

Umeå kommun

090-16 32 10

070-578 65 50

roland.carlsson@umea.se

 

Håkan Göransson

vik. pressinformatör

informationsenheten

Umeå kommun

090-16 12 46

070-248 16 12

hakan.goransson@umea.se

 

 

Gemensam organisation för skolmåltider

Matförsörjningen i kommunens egna skolor och förskolor ska bli gemensam. En sammanhållen och hållbar måltidverksamhet ska införas inom ett år enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

 

Kommunfullmäktige gav tidigare tekniska nämnden i uppdrag att föreslå åtgärder för hållbar matförsörjning i skolor och förskolor i kommunen. En utredning resulterade i ett förslag som arbetsutskottet nu har beslutat om. Utredningen visar att en sammanhållen måltidsverksamhet ger bättre förutsättningar för effektivare måltidsverksamhet och ökad kvalitet.

 

Beslutet innebär bland annat:

  • För- och grundskolenämndens kostpolitiska program ska gälla för alla kommunens egna skolor.
  • För- och grundskolenämnden ska bygga upp en gemensam kostorganisation för all måltidsverksamhet i för- och grundskolan inom ett år.
  • En sammanhållen måltidsprocess ska tas fram, även för kommundelarnas måltidsverksamhet.
  • Funktionella och kostnadseffektiva kök ska vara tillagningskök, övriga kök övergår till att vara mottagnings- och serveringskök.
  • Ett inriktningsmål ska tas fram för hur stor andel ekologiska livsmedel som ska användas.
  • Andra driftsformer med inslag av konkurrens/konkurrensutsättning och intraprenader ska även i fortsättningen vara möjliga i måltidsverksamheten.

 

Alliansen yrkade på att skolorna själva ska kunna bestämma om de vill ha leverans av mat via Måltidsservice eller av andra leverantörer, men det yrkandet fick avslag.

 

Vänsterpartiet reserverade sig mot att måltidsverksamheten i skolan ska kunna konkurrensutsättas.

 

 

Mer information:

 

Lennart Holmlund (S)

ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

090-16 12 01

070-550 47 85

lennart.holmlund@umea.se

 

Anders Ågren (M)

vice ordförande

kommunstyrelsen

Umeå kommun

090-16 23 17

070-341 67 64

anders.agren@umea.se

 

Tamara Spiric (V)

090-16 11 85

070-277 19 89

tamara.spiric@umea.se

 

Håkan Göransson

vik. pressinformatör

informationsenheten

Umeå kommun

090-16 12 46

070-248 16 12

hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.