Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmeddelanden från AU (5 stycken)

Pengar till Umeå C för sommarevenemang

Umeå C får drygt 1,4 miljoner kronor per år i ersättning av kommunen 20102014, främst för att täcka kostnader för gratisevenemangen Kulturnatta och Sommaren i City.

Stöd till publika evenemang i Umeå under sommaren är ett sätt att bidra till ett levande och attraktivt centrum anser politikerna i arbetsutskottet, som med detta fortsätter att stödja evenemangen. Kulturnatta och Sommaren i City ska tillsammans med övriga evenemang arrangeras årligen 2010–2014 och det ska ske i samverkan med kultur- och näringslivet i Umeåregionen.

Kulturnatta, som arrangeras för sjätte året 2010, är Umeås största årligen återkommande kulturevent med flera hundra kulturhändelser på programmet och över 40 000 besökare. Sommaren i City är en gratis folkfest i centrum med sång och musik av kända artister under fyra fredagskvällar denna sommar.

Ersättningen till Umeå C ligger på samma nivå som 2009 och pengarna tas från arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov.


Fortsatt stöd till centrum för idrottsvetenskap

Kommunen fortsätter att stödja centrum för idrottsvetenskap i Umeå, som i första hand får 200 000 kronor i utvecklingspengar för 2010.


Centrum för idrottsvetenskap (UCIV) vid Umeå universitet arbetar med att samordna och utveckla utbildning och forskning relaterad till idrott och organisera elitsatsande studenter vid universitetet. En ambition är också att göra satsningen på ett kunskaps- och utvecklingscenter för idrotten välkänd i Sverige och omvärlden.

Umeå kommun har under flera år stöttat satsningen ekonomiskt och arbetsutskottet väljer att fortsätta att göra det genom att bevilja UCIV:s ansökan. UCIV får 200 000 kronor under 2010 för att utveckla verksamheten och samma summa reserveras för 2011. Umeå universitet stödjer satsningen med en miljon kronor per år för 2010 och 2011.


Stöd till scenkonst för funktionsnedsatta personer

Arbetsutskottet ger 100 000 kronor i stöd till Ögonblicksteatern för att ge funktionsnedsatta personer bättre möjligheter att spela teater.


Ambitionen med Ögonblicksteaterns projekt "Normal" är att göra scenkonsten tillgänglig för funktionsnedsatta personer, en grupp som i dag har begränsade möjligheter att spela teater och utöva scenkonst. Projektet ska också frågasätta kulturella normer och skapa nätverk mellan funktionsnedsatta personer och yrkesskådespelare för att bredda synen på vad som är normalt och ge möjligheter att utveckla scenkonsten.

Kommunen stödjer projektet, både från kommunstyrelsen och från kultur- och fritidsverksamheterna. Det är inte bara för att det knyter an till kommunens ambition om ett kulturliv för alla, utan också för att det skapar möjligheter för nya kulturuttryck med kulturhuvudstadsåret 2014 i sikte.

Projektet "Normal" löper under tre år och under den tiden planeras två teaterfestivaler och två större teateruppsättningar.

Övriga finansiärer är Allmänna arvsfonden och Västerbottens läns landsting.

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se


Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.seUpphandling av färdtjänst klar

Taxi Direkt står för färdtjänst med specialfordon och Umeå Taxi med vanlig taxi från i höst och fram till hösten 2015 enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.


Uppdraget innebär att leverera färdtjänstresor och arbetsresor och resor till och från daglig verksamhet för socialtjänsten i Umeå kommun och även färdtjänstresor i Vännäs kommun. De två taxiföretagen delar på uppdraget att stå för färdtjänst, som med detta kommer att bli omkring 7 miljoner dyrare än i dag för kommunen.

Avtalsperioden sträcker sig från och med oktober 2010 till och med september 2015.


Kommunen köper byggvaror från Beijers

Beijer Byggmaterial AB blir kommunens leverantör av byggvaror under de närmaste två åren.


Tre företag lämnade anbud i den upphandling av byggvaror som har skett under våren. Lägst anbud hade Beijers, som därmed blir kommunens leverantör av byggmaterial och trävaror enligt beslut i arbetsutskottet.

Avtalsperioden sträcker sig från och med juni 2010 till och med maj 2012 med möjlighet till ett års förlängning.

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se


Egil Nylén
upphandlingschef
Umeå kommun
090-16 15 70
070-316 15 70
egil.nylen@umea.se


Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.