Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Projektledare för Kulturhuvudstadsåret utses idag

Idag, klockan 12.00, sammanträder styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret. Då fattar styrgruppen beslut om vem eller vilka personer som ska arbeta som projektledare för satsningen. Beslutet meddelas på en presskonferens i Nobelsalen, Stadshuset klockan 13.00. Styrgruppen består av presidiet och gruppledarna i kommunstyrelsen samt presidiet i kulturnämnden. Projektledarfunktionen kommer att ansvara för det operativa arbetet i samarbete med en rad olika aktörer i regionen och landet. Bakgrund Europeiska kulturhuvudstaden är ett årligt evenemang. Det syftar till att belysa det gemensamma kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU. Varje år utser EU:s ministerråd en eller flera europeiska städer till europeisk kulturhuvudstad. För år 2006 har Patras i Grekland utsetts till kulturhuvudstad. Ministerrådet inrättade evenemanget 1985. Fram till 2019 finns en fastlagd turordning för inom vilket land kulturhuvudstaden ska ligga. EU:s nya medlemsländer är införda i turordningen från år 2009. I maj 2005 beslutade kommunfullmäktige att Umeå ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2014. För mer information kontakta: Jörgen Boman Pressinformatör Informationsenheten Umeå kommun 090-16 11 24 070-669 00 10 jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.