Pressmeddelande -

Regeringen stöder Kvarken-ansökan

Den EU-ansökan om Kvarken Link som lämnats in av Umeå kommun, Vasa stad och deras partners stöds av regeringen. Projektets mål är en hållbar transportlösning för gods och passagerare med en helt ny färja.

– Jag är mycket nöjd att den svenska regeringen ställer sig bakom ansökan. Under det senaste året har det pågått ett intensivt arbete för att påverka våra nationella företrädare. Tidigare är det bara den finska staten som tydligt sett vikten av Kvarken-förbindelsen. Med dagens beslut har vi även med oss den svenska staten, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Systemlänk
Syftet med Kvarken Link är att förkorta transportsträckan mellan Umeå och Vasa som en länk i ett större öst-västligt system. En färja färdas 80 km över Kvarken, och med tillräcklig kapacitet kan den ersätta de transporter som nu går den 800 km långa vägen runt Bottenviken.

Miljö och tillväxt
De uppenbara miljövinsterna förstärks av att den nya färjan kommer att drivas av flytande naturgas (LNG), och kortare transporter sparar förstås också både tid och pengar. Andra positiva effekter av en effektiv vattenlänk är regional utveckling, ökat utbyte mellan en rad länder från Norge och österut samt ekonomisk tillväxt. En färja med hög kapacitet blir ett viktigt komplement till Botniabanan och en del av Bottniska korridoren.

Två faser
Den aktuella ansökan, som efter regeringens godkännande nu går vidare för EU:s handläggning, gäller för projektets Fas 1. Den omfattar bland annat olika analyser och planering av infrastruktur i hamnarna, och totalkostnaden är beräknad till omkring 200 miljoner kronor. EU bidrar enligt ansökan med drygt 70 miljoner kronor.
I projektets nästa fas ingår byggande av både färja och hamnanläggningar, och totalkostnaden är cirka 700 miljoner kronor. För detta lämnas en separat EU-ansökan in under 2014.

Företag med i projektet
Utöver Umeå kommun, Vasa stad och deras gemensamma bolag NLC Ferry Ab Oy ingår 15 andra partners i projektet, bland andra Region Västerbotten, Sjöfartsverket, SSAB, Komatsu Forest, Volvo Lastvagnar, SCA Transforest, Wärtsilä och Det Norske Veritas.

Mer information:

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Marie-Louise Rönnmark (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • kvarken link
  • färja
  • vasa
  • bottniska korridoren
  • transportsystem

Regioner

  • Umeå

 

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33