Pressmeddelande -

Rökfri arbetstid och tobaksfria möten

Kommunstyrelsen har beslutat om rökfri arbetstid från och med kommande årsskifte. Dessutom ska barn och ungdomar i all kommunal verksamhet ha rätt till tobaksfria möten med vuxna.

Beslutet om rökfri arbetstid grundas på den ”kraftsamling” för tobaksfri arbetstid som kommunfullmäktige tidigare beslutat om. Som en första del införs rökfri arbetstid (här ingår inte lunch) i all kommunal verksamhet från och med den 1 januari 2013.

I den delen var kommunstyrelsen enig i sitt beslut. Däremot yrkade Anders Ågren (M) avslag på förslaget om ”att barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i alla kommunal verksamhet”.
– I praktiken är detta ett snusförbud. Vi vill inte ha sådana ingrepp i den personliga integriteten, säger Anders Ågren, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Den åsikten delas inte av Eva Andersson (S), ledamot i kommunstyrelsen:
– Det finns inget förbud i detta över huvud taget. Vi ska helt enkelt jobba motiverande.
I beslutet ingår att den gemensamma förvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer och erbjuda stödinsatser.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • kommunstyrelsen
  • umeå
  • umeå kommun
  • rökfri
  • tobaksfri
  • arbetstid

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33