Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sandalidens skola utsedd till Årets verksamhet 2008

Umeå kommun har för fjärde året i rad utsett en enhet till "Årets
verksamhet". Sandalidens skola är vinnare denna gång.

- Jag är jättestolt över alla som har en del i detta. Mina medarbetare,
alla barn och föräldrar, säger Karin Leppänen som är rektor vid
Sandaliden.

Vad betyder det här för er verksamhet?
- Det här betyder jättemycket. Vi är även utan pris stolta över det vi
gör, men detta är en bekräftelse på att det kvalitetsarbete vi gör
uppmärksammas även utanför skolan.

I priset ingår även en check på 200 000 kr. Vad ska ni göra med pengarna?
- Vi jobbar med stor delaktighet med personal och barn. Så pengarna ska
självklart tillfalla alla. Exakt vad vi gör vet vi inte än, men nåt kul
blir det.

Bäst på planering, uppföljning och dialog
Sandalidens skola har förskoleklass till och med årskurs 3. Skolan får
priset för att ha lyckats bäst med planering, kvalitetsmätning och
uppföljning. Sandaliden har också arbetat systematiskt och framgångsrikt
med kommunikationen med elever och föräldrar.

Juryns motivering:
Sandalidens skola arbetar väl genomtänkt med att kommunicera med elever
och föräldrar om förväntningar på verksamheten. Skolan har bland annat
genomfört ett omfattande arbete för att fånga in synpunkter från föräldrar
och elever, till exempel genom enkätundersökningar.

Arbetsmiljöarbetet på skolan bedrivs systematiskt med en tydlig
beslutsordning som skapar bred delaktighet i verksamheten. Resultatet i
medarbetarenkäten visar på högt medskapande, god trivsel, bra ledarskap
och arbetstillfredsställelse.

Genom att arbeta fram en kvalitetspärm och en tydlig årsplanering skapas
goda förutsättningar för en offensiv verksamhetsutveckling.

Skolan arbetar aktivt med omvärldsbevakning och utvecklar sina
arbetsmetoder. Ett område som kunde beskrivas bättre är hur man arbetar
med jämförelser av föredömen i syfte att utveckla verksamheten.

Sammanfattningsvis är Sandalidens skola en mycket utvecklingsinriktad
verksamhet och där man på ett tydligt sätt kopplat sina målsättningar till
aktiviteter som också leder till mycket fina resultat.

Fakta om utmärkelsen Årets verksamhet
Priset har instiftats för att uppmärksamma goda exempel, inspirera och
skapa diskussion. Utvärderingen bygger på att verksamheterna frivilligt
väljer att delta och dela med sig av sina erfarenheter. Under processens
gång granskas verksamheten av examinatorer. Kvalité, resursanvändning,
förmåga att planera och utvärdera, samt hur enheten tar hand om
medarbetare och brukare är några områden som betygsätts utifrån en i
förhand given mall.

Efter en granskning i flera led, där både medarbetare, fackliga
representanter, och en jury arbetat sida vid sida, koras en vinnare.

Fyra hedersomnämnanden
Juryn utsåg också fyra hedersomnämnanden bland de 13 enheter som
konkurrerade med Sandaliden om årets pris. De fyra är Miljö- och
hälsoskydd och Städservice vid samhällsbyggnadskontoret, samt gruppboendet
Fridhem och demensboendet Sjöbacka

Juryns samtliga motiveringar finns i bilaga.

Bild: Vinnarna från Sandalidens skola
På bilden från vänster: Maria Almgren-Palm, Catharina Branden, Carina
Strandgren, Karin Leppänen
Fotograf: German Diaz, informationsenheten Umeå kommun

För mer information kontakta:

Karin Leppänen
Rektor Sandaliden
090-16 20 80
karin.leppänen@umea.se

Johan Gammelgård
Kvalitetschef
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.