Pressmeddelande -

Skidspåren i Gammlia rustas upp inför SM-veckan

Måndag 12 augusti startar skogs- och markarbeten i Gammliaskogen för att rusta upp skidspåren och göra nödvändiga anpassningar inför vinterns skidtävlingar under SM-veckan. Målet är att höja standarden på skogens spårsystem så att det fungerar optimalt för både motions- och elitverksamhet.

Regler och krav på skidspår vid stora arrangemang har skärpts de senaste åren när det gäller exempelvis spårbredd och markpreparering. Inför SM-veckan i januari 2014 kommer därför en del anpassningar att göras i Gammliaskogen.
– Det är ett bra tillfälle att förbättra spårsystemet i Gammlia för att underlätta för både motionärer och större arrangemang som SM-veckan, säger Nina Ingvarsson, landskapsingenjör Gator och parker, Umeå kommun.

Spår breddas och bro byggs om
Förändringarna kommer främst att innebära att delar av spårsystemet breddas till 6, 9 respektive 12 meter, varpå även elbelysningen kommer att justeras. Förutom att möjliggöra större skidtävlingar kommer det här att underlätta för vanliga motionärer då de skarpaste kurvorna rätas ut och säkerhetszonen blir bredare. Ambitionen är att spåren även estetiskt ska upplevas mer tilltalande, både vinter- som sommartid, då passager som tidigare varit raka kommer att justeras så att intrycket blir mer böljande.
– Vi försöker självklart göra så lite åverkan som möjligt på skogen och utgår till 90% från befintliga spår. Vi försöker också bevara den gamla granskogen och prioriterar därför att låta äldre barrträd vara kvar framför yngre lövträd, säger Nina Ingvarsson.
En av de två broarna som finns längs spåren kommer också att byggas om. Den aktuella bron är inte anpassad till dagens snabba åkning och kan därför vara en fara för åkarna. En ombyggnation av bron kommer även att underlätta för pistning av spåren. Skogsarbetet kommer att pågå under augusti till i början av september. Därefter kommer övrigt markarbete att fortskrida fram till vintern. Arbetet utförs av Umeå kommun, Norra Skogsägarna och NCC.

För mer information

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 76, 070- 267 06 74
nina.ingvarsson@umea.se

Hans-Erik Bergström
ansvarig för SM-veckans skidspår
Umeå kommun
090-16 16 14, 070-341 72 46
hans-erik.bergström@umea.se

Outi Krekula
projektledare SM-veckan
Umeå kommun
090-16 21 45, 070-699 35 59
outi.krekula@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • skidspår
  • skogsarbete
  • gammliaskogen
  • stadsliden
  • sm-veckan
  • umeå fritid
  • umeå kommun

Regions

  • Umeå

 

Presskontakt

Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat material