Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tullkammaren får grönskande duk som utsmyckning

Byggnadsnämnden har gett ett tillfälligt bygglov för att täcka tre av Tullkammarens väggar med en fasadinklädnad av nätvinyl med ett tryckt "grönskande" motiv. Tanken är att nätet ska släppa igenom ljus inåt byggnaden och utåt ge Umeå en symbol för den kulturella växtkraft som präglar staden. - Det här är ett intressant ärende ur flera perspektiv, bland annat bevarandevärde och konstnärlig utsmyckning, säger Åsa Ögren (s), ordförande i Byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens beslut innebär att det grönskande motivet får uppföras i tre månader och kan därefter förlängas i tremånadersperioder, dock högst ett år under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner det. - Byggnadsnämnden har ansvar för arkitektur och gestaltning i kommunen och det är roligt att vi kan vara med på det här sättet. Att klä in fasader är ganska vanligt utanför Sverige, säger Åsa Ögren. För mer information kontakta: Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (s) 090-16 13 29 070-326 70 26 Byggnadsnämndens vice ordförande Anders Sellström (kd) 090-16 12 12 070-540 12 12 Thérése Siksjö Informatör Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun 090-16 23 91 0706-61 24 64 E-post: therese.siksjo@umea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.