Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tyck till om planer för Nydala

Nu finns ett omarbetat förslag för hur Nydalaområdet kan utvecklas i framtiden. Synpunkter på förslaget kan lämnas under ett samråd som pågår 25 maj–30 juni 2010.

Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för att utveckla Nydalaområdet till ett ännu mer attraktivt, stadsnära rekreations- och naturområde. Planen har omarbetats efter synpunkter från medborgare och politiker under ett tidigare dialogskede. Det har resulterat i en samrådshandling som finns att läsa på kommunens webbplats, i kommunhörnan på stadsbiblioteket och universitetsbiblioteket samt på utvecklingsavdelningen i stadshuset.

Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 30 juni på www.umea.se/nydala eller skickas till Umeå kommun, stadsledningskontoret, utvecklingsavdelningen, 901 84 Umeå.

Läs mer om planerna för nydalaområdet på www.umea.se/nydala

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Stina Fahlgren
utvecklingsavdelningen
Umeå kommun
090-16 14 32
076-8201777
stina.fahlgren@umea.se

Anna Flatholm
samhällsbyggnadskontoret
Umeå kommun
090-16 14 44
070-3346144
anna.flatholm@umea.se

Håkan Göransson
vik. pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.