Pressmeddelande -

Umeå äldreomsorg får ökat jämställdhetsfokus

Äldreomsorgen har flera utmaningar när det gäller att ge jämlik vård och omsorg. Nu prioriterar äldrenämnden jämställdhet, HBTQ, etnicitet, klass och minoriteters rättigheter genom att bilda en politisk beredningsgrupp för jämställdhet med intersektionellt* perspektiv.

Gruppen ska förtydliga hur äldreomsorgen ska arbeta för att uppnå en mer jämlik äldreomsorg. Tidigare erfarenheter i Umeå kommun visar att verksamheternas jämställdhetsarbete utvecklas när nämnderna efterfrågarkunskap och resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

- Att tillsätta en politisk beredningsgrupp för jämställdhet gör det möjligt för oss att öka deltagandet i nämnden, bredda kunskapen och samtidigt tydligt fokusera på hur vi kan utveckla nämndens arbete för att säkerställa allas rätt till jämlik vård och omsorg. Vi skickar en signal om att dessa frågor är viktiga, säger Janet Ågren (S), ordförande, äldrenämnden.

Beredningsgruppen ska ta fram förslag till mål och mått för uppföljning. Gruppen ska också följa verksamheternas arbete med fokus på intersektionalitet.

- Vi i miljöpartiet vill inrätta jämställdhetsmål inom alla politikområden. Målen ska vara konkreta och enkla att följa upp för att få bäst effekt. Vid större politiska reformer vill vi göra konsekvensbeskrivningar för att utvärdera hur det påverkar jämställdhet, säger Mia Winroth (MP), 2:e vice ordförande, äldrenämnden.

Alliansen yrkade avslag på beslutet.
- Jämställdhetsfrågor tycker vi ska belysas inom äldrenämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet har redan idag ansvar för ärenden som förbereds till nämnd, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande, äldrenämnden.

* Intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra strukturer och därmed situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön, klass, ålder och funktionsförmåga.

 

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronika.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
mia@aaniston.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • äldrenämnden

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Annelie Johansson

kommunikatör socialtjänst 090-16 30 79