Gå direkt till innehåll
Umeå är en bra cykelstad

Pressmeddelande -

Umeå är en bra cykelstad

I Umeå cyklar nästan en tredjedel av invånarna till arbetet/skola och var 5: umebo fortsätter att cykla på vintern. Umeå är bäst på att cykla i Sverige, har nöjda cyklister och det blir fler och fler umebor som väljer att cykla. Kanske beror det på de cykelsatsningar kommunen gör samt att Umeå har ett sammanhängande och tryggt cykelvägnät som underhålls bra.


Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga och där spelar cykeln en central roll. För att satsningarna på cykel ska bli tydliga för alla har Umeå kommun sammanställt allt som gjorts under 2015 och tagit fram ett cykelbokslut.
Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en god överblick över vad som har skett under året och kort berättar om kommande års cykelsatsningar. Tanken är att cykelbokslutet ska vara uppbyggt på liknande sätt år från år för att lätt kunna jämföra resultat mot tidigare år. Cykelbokslutet finns att ladda ner gratis från Umeå kommuns webbsida.

- Jämför man Umeå med andra städer gällande cykling och cykelplanering står sig kommunen väl i konkurrensen. Det är riktigt glädjande att kommunens arbete går mot de mål kommunen har satt upp. Umeå är en bra cykelstad men det finns fortfarande delar som går att utveckla ännu mer, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Framtida utmaningar
Det blir fler cyklister, vilket ställer högre krav på infrastrukturen när vi blir fler som rör oss på gång-och cykelvägarna, och en framtida utmaning är att öka separeringen mellan fotgängare och cyklister.

- I framtiden kanske vi även behöver skilja på olika typer av cyklister på grund av att olika cyklar håller olika fart t ex elcyklar kontra traditionella cyklar, fortsätter Katarina Bergström.

Fler cyklister
Umeå är en bra stad att cykla i och det visar bland annat resvaneundersökningen från 2014 där andelen som cyklar har blivit fler/ökat. Vidare visar medborgarundersökningen som SCB genomför att kommuninvånarna är nöjda med gång-och cykelvägarna när det gäller trafiksäkerhet, belysning, snöröjning och skötsel och underhåll. Allt detta tyder på att kommunen arbetar i rätt riktning men det finns delar som går att utveckla ytterligare. Läs om 2016 års cykelsatsningar i cykelbokslutet.

Kontakt
Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner
Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.