Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå en del av förvaltningsområdet för finska

Från 1 februari 2011 är Umeå kommun en del av förvaltningsområdet för finska. Det innebär utökade skyldigheter för kommunen och stärkta rättigheter för finsktalande i kommunen. Umeå ingår sedan tidigare i förvaltningsområdet för samiska.

- Vi fortsätter att ha en dialog med finsktalande för att möta behoven, tillsammans stärka deras inflytande och främja det finska språket och den finska kulturen i kommunen. Arbetet riktar sig till alla finsktalande, oberoende av vilken minoritet man anser sig tillhöra, säger Cathrin Alenskär, internationell chef i Umeå kommun och ledare för arbetet med minoritetsreformen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela landet för samtliga Sveriges nationella minoriteter/minoritetsspråk: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Lagen ska skydda minoriteterna, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken.

Vad innebär lagen?
Enligt lagen ska kommunen:

·         informera minoriteterna om lagen

·         ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna

·         skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn

·         ge service på respektive minoritetsspråk, om det finns personal som kan språket.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden och hos vissa myndigheter. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska sedan tidigare och ingår i förvaltningsområdet för finska från 1 februari 2011.

Det innebär att kommunen ska:

·         ge service och myndighetskontakter helt/delvis på samiska och finska vid efterfrågan

·         ge barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska och finska vid efterfrågan.

Vad gör kommunen?
Umeå kommuns arbete för att möta lagen började under hösten 2009 och besked om medel för reformen kom från regeringen i december samma år. En arbetsgrupp med representanter för kommunens olika verksamheter samordnar arbetet och arbetar fram rutiner för att möta de behov som finns.

Gruppen driver och planerar informationsinsatser till och samråd med minoriteter, liksom insatser för ökad kunskap om minoriteter och minoritetsspråk i kommunen. Samråd med minoriteterna ger kunskap om vilka behov verksamheterna måste möta.

För mer information kontakta:
Cathrin Alenskär
internationell chef
Umeå kommun
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se<mailto:hakan.goransson@umea.se>

Jörgen Boman
pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se<mailto:hakan.goransson@umea.se>

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.