Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå kommuns bildkonststipendium 2008 tilldelas Mattias Olofsson

Mattias Olofssons konstnärliga arbete har fört honom till platser över
hela världen. För sin konstnärliga insats får han nu Umeå kommuns
bildkonststipendium.

Mattias Olofssons verk har ställts ut på bland annat Moderna museet,
Västerbottens museum och i en rad andra utställningssammanhang i och
utanför Sverige.

Så här skriver juryn i sin motivering:

"Mattias Olofsson har ofta och ytterst medvetet valt det mångfasetterade
begreppet identitet som utgångspunkt i sitt konstnärskap. Han har genom
sitt alter ego, den långa sameflickan Stor-Stina bildligt talat iklätt sig
historien för att i denna gestalt utforska identitetsbegreppets djupare
innebörd. Genom att klä sig i utanförskap, klär han också effektivt av de
föreställningar, förutfattade meningar och fördomar som finns inom oss och
vars verkningar så ofta blir ödesdigra i vårt umgänge med det vi uppfattar
som främmande. Man behöver inte vara av samisk härkomst för att känna in
Stor-Stinas öde. Hennes utsatthet äger stor allmängiltighet och skapar
därigenom en användbar plattform för den dialog kring existentiella frågor
som Mattias Olofsson ständigt söker.

Mattias Olofssons konstnärliga arbete har fört honom till platser över
hela världen som känts angelägna för honom. Han har bland annat besökt
Venedig, Rinkeby, Hollywood och Västerbottens inland, platser präglade av
såväl tradition som etnicitet och mångkultur. Han har under arbetets gång
redovisat sina konstnärliga erfarenheter på Moderna museet, Västerbottens
museum och i en rad andra utställningssammanhang i och utanför Sverige.
Genom att i dialogform belysa de mångkulturella aspekterna och de etniska
identitetsfrågorna har Mattias Olofsson fungerat som en försångare och
stigfinnare för betydelsebärande delar i Umeås ansökan om att bli
europeisk kulturhuvudstad 2014.

Mattias Olofsson är rikt utrustad med den för en konstnär så användbara
egenskap som det innebär att kunna blicka såväl framåt som bakåt samtidigt
som han insiktsfullt verkar i samtiden."

För mer information kontakta:
Lars Sahlin
090-16 34 76
070-342 55 96
lars.sahlin@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.