Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Umeå och Luleå satsar på spelindustri

Projektet ”G&I – Games and Innovation in Umeå and Luleå” beviljas 300 000 kr för 2018, 650 000 kr/år 2019–2020 och 300 000 kr för 2021 från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingsanslag. Dessutom ska Näringslivsservice bidra med både pengar och arbetstid.

Spelindustrin i Sverige har växt kraftigt de senaste åren, i genomsnitt nära 40 procent per år. Företagen verkar på en global marknad och hör till en exportnäring som bedöms ha mycket stor potential att fortsätta växa.
Merparten av de svenska företagen är lönsamma och sysselsättningen inom branschen ökar stadigt. I Umeå finns ett antal framgångsrika spelutvecklingsföretag som Paradox, Coldwood, Turborilla, Zordix och Level Eight.

Nya influenser behövs

Företagen går bra men vittnar om utmaningar och behov av nya influenser och angreppssätt. Några områden som lyfts fram är tillgång till kompetens, fler och bättre utbildningar, svag mångfald i branschen, behov av stärkta innovationsprocesser samt ökat samarbete lokalt och regionalt.
Umeå och Luleå kommuner gör nu en gemensam satsning på spelindustrin och söker regionalfondsmedel för åren 2018–2021 för projektet ”G&I – Games & Innovation in Umeå and Luleå”.

Projektets tre delområden:

  • Nya tjänster och produkter – utveckling av spelprojekt till kommersiella spel samt samverkan mellan olika branscher gällande såväl teknik som applikationer.
  • Testbädd för spelinnovationer – spellabb för kontinuerliga simuleringar av olika slag, med spetskompetens inom olika områden.
  • Inkluderande innovation – allmänhet, kvinnor, unga vuxna, nyanlända och fysiskt funktionsnedsatta ska få kompetens inom digital teknik.

Arctic Game Lab

Projektägare för satsningen är Luleå Näringsliv AB. Sökt finansiering från Umeå kommun är 1 000 000 kr/år, totalt 3 000 000 kr, som växlas upp med lika mycket medel från EU:s regionala fond. Stor betydelse har Umeå universitet, satsningen på mer programmering i grundskolan samt inkubatorerna Uminova Innovation, eXpression och BIC.
Umeå kommun är sedan 2017 medlem i nätverket Arctic Game Lab tillsammans med Skellefteå, Boden, Piteå och Luleå kommuner. G&I medför att detta arbete kan växlas upp, och dessutom ges möjlighet att göra direkta och företagsnära insatser.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Ämnen

Regioner
Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.